Wonder in wonder

26
jun

Ds. Gerkema, Amersfoort
Luc 8: 40-56

De Amerikaan Stephen Covey was o.a. bekend vanwege zijn theorie over succes, waarin het stellen van prioriteiten een belangrijke rol speelt. Hij zet de woorden ‘(niet) urgent’ en ‘(niet) belangrijk’ op twee assen en de resulterende vier kwadranten vragen om verschillende manieren van opvolging. Dingen kunnen belangrijk en urgent zijn, dan moeten ze direct gedaan worden. Dingen kunnen ook belangrijk maar niet urgent zijn, die moeten op de agenda komen. Maar dingen kunnen ook niet belangrijk zijn en tegelijkertijd al dan niet urgent. 

De genezing van het dochtertje van Jaïrus is belangrijk en urgent. De genezing van de vrouw – die opeens het verhaal onderbreekt als een wonder in een wonder –  is wel belangrijk maar niet, of minder, urgent. En misschien is het nagesprek met de vrouw niet belangrijk noch urgent te noemen.
Het was druk om Jezus heen, terwijl het dochtertje van Jaïrus op sterven lag. Gaat dit wel goed? Jezus laat zich ophouden door een eenling. Covey zou misschien (net als de leerlingen) gezegd hebben dat Hij door moest lopen; het bezoeken van het stervende meisje was immers urgent en belangrijk! Maar Jezus staat letterlijk en figuurlijk stil bij de vrouw die hem aanraakt. Hij gaat het gesprek aan en geeft haar aandacht. Ze geneest door de aanraking en Jezus voegt toe “uw geloof heeft u gered”.

Jezus zet het leven van deze vrouw in een ander licht. Hij rent niet als een wonderdokter heen en weer tussen stervende mensen, maar Hij heeft oog, hart en aandacht voor alle mensen!Jezus lijkt uiteindelijk te laat aangekomen te zijn bij het huis van Jaïrus. Hem wordt verteld dat het meisje gestorven is. “Ze is niet gestorven, ze slaapt”, zegt Jezus. “Sta op!” En ze staat op! Je ziet het gebeuren, de mensen staan er versteld van. De laatsten worden de eersten. Als de volle kracht van het Koninkrijk zich manifesteert, komt het goed. Die richtingaanwijzers zitten in de tekst van vandaag. Er staat een komma na de dood, zeker geen punt. “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”.