Verbijstering, verwondering, verheerlijking

16
apr

Lucas 23:55 ev, 24: 36 ev

Ook vandaag de dag nog kan het gebeuren dat mensen worden opgewekt uit wat een klinische dood genoemd wordt. Wat een verbijstering brengt dat teweeg! 
De angst en verbijstering van de eerste getuigen van Jezus’ opstanding is daarom een dusdanig levensecht detail dat het een zeer krachtig argument voor de geloofwaardigheid van het opstandingsverhaal is. 
Maar de leerlingen blijven niet in de verbijstering hangen. Als Jezus in het midden van de leerlingen verschijnt, breekt de verwondering door de verbijstering heen. Een centrale rol speelt hierin dat Jezus de Bijbel opendoet. Hij plaatst alles wat gebeurd is in het wijde verband van Gods plan. De stukjes vallen op hun plek: Jezus is Heer, Hij is de Messias. En dan gaat verwondering over in verheerlijking. Hoe dichtbij kan God komen op deze wereld?! De Heer is waarlijk opgestaan!  In aanbidding knielen de leerlingen neer. En wij met hen?