Troost en voorbeeld

12
aug

1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 5 : 11

Ds. Jan Mudde

We zijn altijd wel bezig met de toekomst, zowel in de privé-sfeer als op mondiaal niveau. We kijken zelfs voorbij de dood, voorbij de wereld zoals we die kennen. De Bijbel geeft een troostrijk toekomstbeeld mee; een vernieuwing van het bestaan en een tijd waarin recht zal zegevieren, als de Messias in heerlijkheid verschijnt. 

Christus’ komst is echter met vragen en onzekerheden omgeven. Van Paulus weten we dat hij een heel zekere toekomstverwachting had. In de gemeente van Thessaloniki leven er echter vragen. Ze leven met het idee dat Jezus elk moment terug zal komen. Maar dan is er een sterfgeval en nog een… het vloekt met hun verwachting. Ze zijn er zwaar aangeslagen en verward door. Zo hebben ook wij onze vragen die ons in verwarring kunnen brengen. 

Wat doet Paulus? Via Timotheus komen de vragen bij hem en zijn reactie is een troostende hand op treurende schouders. En die legt hij, door de tijd heen, ook op ons. ‘Jullie hoeven geen verdriet te hebben zoals zij die geen hoop hebben.’ Er is ruimte voor verdriet, maar er is hoop. God zal door Jezus de ontslapenen naar zich toe leiden, samen met Jezus zelf. Het paaslicht mag alles overstralen, toen en nu. Degenen die ontslapen zijn zullen niet minder dan de levenden voor altijd bij Hem zijn. De boodschap is: zit niet in over het lot van de mensen die je ontvallen. Samen gaan we de Heer tegemoet. 

Er zijn overigens ook christenen die zeggen dat het hier over de opname van de gemeente gaat, zoals in de Laatste Bazuin-reeks. Onze tekst geeft echter geen aanleiding om aan die tweetrapsraket te denken van opname, dan verdrukking en wederkomst. Het gaat hier om één gebeurtenis, de komst van de Heer. Er wordt veel gespeculeerd over de Bijbelse profetieën en daar gaat veel tijd en aandacht in zitten. Het brengt verwarring en leidt af van waar het om gaat – het leidt meer tot sensatie dan dat het opbouwt. Paulus blijft er verre van en wil dat wij er verre van blijven. Blijf bij waar het om gaat! De Heer is gestorven en opgestaan en zal weerkomen. 

Laat dat op je leven twee uitwerkingen hebben: Troost elkaar met deze woorden (de dood doet pijn, maar Jezus leeft en wij met Hem!), en wees elkaar tot voorbeeld. De Heer komt, leef dus niet als kinderen van de duisternis, maar van het Licht. Laat je vullen met Christus’ liefde en volg Hem na in het leven van alledag.