Simson: Teken van hoop

24
jul

Richteren 14

Simson is een aanstootgevende verschijning. Hij komt thuis met een dochter van de vijand; een Filistijnse. Dit gaat tegen de wet van God in en uiteraard ook tegen de wens van zijn ouders, die hem als Nazireeër hebben opgevoed. Simson vertelt zijn ouders niet alles. Dat hij en de honing die uit het kadaver van de leeuw komen onrein zijn bijvoorbeeld. Ook de gebeurtenissen rond zijn huwelijksfeest, waaronder de weddenschap die Simson aangaat, laten zien dat Simson in weinig verschilt van andere jongemannen. Hij volgt simpelweg zijn driften, zo blijkt.
Wat kunnen we hiermee? 

We zijn gezegend met een groot aantal kinderen in de gemeente. Ze zijn allemaal verschillend en uniek. Mogelijk zullen ze soms keuzes maken die ons als ouders en gemeente pijn doen. Toch blijft God mogelijkheden in hen zien, zelfs als ze wegen bewandelen die van Hem af lijken te gaan. 

Ondanks zijn aanstootgevende gedrag, als een van de andere jonge mannen uit zijn tijd, staat Simson in de eregalerij van geloofshelden, juist omdat Simson is zoals hij is. Dat is pas echt aanstootgevend. God is groter en heeft een plan met onze kinderen, in al hun verscheidenheid. Niet Simson is de held, maar God. Hij voltrekt zijn plan, ook langs wegen die misschien aanstoot geven. 

Ook wij leven in een kwade tijd. Er is een geest van vijandschap tegen Jezus Christus. Andere goden worden gediend. Simson is een teken van hoop. God weet in elke tijd – ook de onze – personen te kiezen die passen bij zijn plan. Wees dus voorzichtig met je oordeel over andere christenen. Simson leert ons het moraliseren af en leert ons: God is groter. Hij kan, hij zal, tot zijn doel komen. God is wonderbaar!