Seksualiteit: kostbaar en kwetsbaar

28
jan

Hooglied 4:1-5:1

Ds. Jan Mudde

Seks is sinds de seksuele revolutie veel zichtbaarder in de maatschappij. Daardoor kan er meer open over gesproken worden en ook is er oog voor de fijne kant van seks. Hoewel er rond seks sprake is van normvervaging, zijn er wel degelijk algemeen aanvaarde normen: wederzijdse instemming/vrijwilligheid, de leeftijdsnorm, het moet veilig zijn (als in: met condoom). Maar hoe spreekt de Bijbel over seks en welke normen stelt die

Hooglied is een prachtig liefdeslied in de Bijbel. Bruid en bruidegom komen om de beurt aan het woord. Ze bewonderen elkaars schoonheid en verlangen hartstochtelijk naar elkaar. Vrijmoedig spreken ze in dichterlijke taal over de intiemste zaken.

Daaruit blijkt meteen al dat ook de Bijbel heel open en vrijmoedig over seksualiteit kan spreken. Ze behoort tot Gods schepping en is als zodanig goed. Ze is er ook niet alleen om kinderen te krijgen, maar ook om van te genieten. Tegelijk blijkt uit Hooglied hoe je over seks kunt praten: op een waardige en mooie manier. In onze samenleving gebeurt dat vaak grof en plat. Vrijen degradeert tot neuken. Terwijl dit toch echt iets anders is…

Een derde wat je van Hooglied kunt leren is, dat seks een verlengstuk van de liefde is. Uit alles spreekt dat de bruidegom en bruid zielsveel van elkaar houden. Hun fysieke contact is de manier waarop ze hun liefde uiten. In onze maatschappij echter is seks vaak zoiets als zelfbevrediging met hulp van een ander. Zonde! Want seks wordt pas mooi als het gepaard gaat met liefde; dan gaat het over in beminnen. 

Tenslotte gaat seks in het Hooglied hand in hand met trouw. Een bruidegom en bruid zijn aan het woord en samen vormen zij een nieuwe levenseenheid. Hier ligt een link met Genesis 2: ‘Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt’. De bruidegom noemt zijn bruid dan ook een gesloten tuin, een verzegelde hof. 

Met de Bijbelse visie op seks kunnen we in onze samenleving voor de dag komen. Daarin wordt recht gedaan aan zowel de kostbare als kwetsbare kant van seksualiteit. Vrijblijvende seks maakt dat de ander geen doel is, maar middel en dat is per definitie onveilig. Onze samenleving heeft de mond vol van veilig vrijen, maar veilig vrijen zit ‘m in zoveel meer dan een condoom!

Seks in een veilige, Bijbelse bedding is nog geen succesformule voor goede seks. Die formule bestaat niet. Ook binnen een veilige bedding is seks soms woelig en lastig en verre van optimaal. Maar er is liefde, trouw, zelfs nederigheid (jij bent er niet om mij te dienen, we zijn er om elkaar te dienen), geduld (dus de volgende keer beter) en genade (daarom kan er ook rond seks vergeving zijn en gelachen worden). 

Seks. Het blijft, ook als je je oriënteert op de Bijbel iets heel menselijks, mensenwerk. Maar Gods gebruiksaanwijzing helpt ons een heel eind op weg.