Scherp blijven, maar hoe?

18
dec

Mat 24:35-51
2 Pet 3:8-14

Wanneer komt Jezus terug? Verschillende mensen hebben korter of langer geleden uitspraken hierover gedaan. Zeker, er zijn tekenen: verkondiging van het goede nieuws over de hele wereld, natuurrampen en dergelijke. Maar Jezus zelf zegt bijvoorbeeld in Handelingen: “het is niet jullie zaak…”. Hij heeft liever dat de leerlingen hun taak gaan vervullen, gaan getuigen van het Evangelie.  “De dag van de Heer zal komen als een dief”, staat in 2 Petrus en nog vier andere tekstgedeelten. Als het ‘waakvlammetje’ uitgaat, kan er in een onbewaakt ogenblik ingebroken worden.  

Zo is het ook met de terugkomst van Jezus. Op die dag zal alles blootgelegd worden en moet iedereen rekenschap afleggen over wat hij of zij gedaan heeft. “Hoe heilig en vroom moet u dan niet leven” en (omdat u uitziet naar de dag van God) “moet u zich inspannen om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen”, lezen we in onze tekst.

Zoals wij ons voorbereiden op een huwelijk, zo mogen we ons voorbereiden op de komst van Jezus. Ga elke dag maar voor de spiegel van Gods woord staan.
Ben je bezig met de wederkomst en bereid je je daar op voor? Door je vrij te maken van vuiligheid en heilig te leven, je vrij te maken van jaloezie, geroddel, valse goden? Zoek eerst het Koninkrijk van God. Je hoeft geen bucketlist af te werken, want Hij komt – en hoewel we niet weten wanneer, heeft dat gevolgen voor je leven hier en nu. Laat dát je leven een gezonde spanning geven. Ga maar aan het werk!