Richteren 13

17
jul

Gods wonderbaarlijke wegen

In het geboorteverhaal van Simson zit een lange en ogenschijnlijk overbodige uitweiding over het contact tussen Manoach en de engel. Zoals een toerist een omweg kiest om te kunnen genieten van de hoogten en diepten van een rotskust, zo doet de Bijbel dat hier ook. Zichtbaar wordt wat er kan gebeuren als de wereld op zijn kop gezet wordt en hoe mensen daar op reageren – wat een misverstanden kunnen ontstaan. 
Manoach denk dat een ‘huis, tuin en keuken-profeet’ hen bezoekt en wil hem bedanken met een geitenbokje; hij heeft niet in de gaten dat hij met een engel van God te maken heeft. Zichtbaar wordt hoe God op een totaal ander niveau opereert dan de mensen, terwijl Hij zijn plan voortzet (vgl Jes 55:8-9). God is wonderbaar. Hij kiest mensen uit waaraan anderen voorbij gaan. Manoach komt uit de stam Dan, het lachertje onder de stammen. Ook het gegeven dat God een onvruchtbare vrouw kiest is zo’n wonderbaarlijk detail, net als het feit dat God voorbij gaat aan de verhouding tussen man en vrouw van die tijd; de bijdrage van Manoach is in feite betekenisloos. 

Bijzondere cultuur zien we ook in de Pokemon Go rage. Misschien kan deze wel gebruikt worden om uit te leggen wat het belang van de Bijbel is. Zoals je Pokemons alleen kunt vinden als je je smartphone gebruikt, zo kun je God vinden met de Bijbel. Je vindt Hem overal aan het werk, maar vooral daar waar kleinheid is en gebrokenheid. Je gaat Hem vinden bij kribbe en kruis. Ondanks de enorme afstand tussen God en ons, wil Hij – wonderbaarlijk genoeg – ons leven delen, dicht bij ons zijn. Halleluja!