Piketpaaltjes slaan

10
dec

Lucas 3
Ds. Jan Mudde

De mensen zijn zich lam geschrokken. Met adders die uit het brandende grasland vluchten vergelijkt Johannes hen. Maar zo ontvlucht je Gods toorn niet! Breng vruchten voort, want bomen die geen vruchten dragen gaan voor de bijl. En nu vragen de mensen in paniek aan Johannes: ‘Wat moeten we doen?!’

Stel jij die vraag wel eens: ‘Here, wat moet ik doen? Waarin moet ik mij bekeren?’

Wat moeten we dan doen? Johannes roept ons niet de wereld uit, de woestijn in. Hij roept ons ook niet op om het systeem omver te werpen en zelf het koninkrijk van God te vestigen. Hij roept zelfs de tollenaars en soldaten niet op om hun obscure beroepen te laten voor wat ze zijn en eerbaar werk te gaan doen. Nee, hij roept ons op om in het systeem, binnen het beroep dat we uitoefenen keuzes te maken. Waarbij hij het kort, maar ongelooflijk krachtig stelt: deel wat je hebt; buit niemand uit (tegen de tollenaars); pers niemand af (tegen de soldaten). Wees integer en niet corrupt. Het gaat er niet om dat je andere dingen doet, maar dat je dingen anders doet. En zo verander je iets aan de wereld van binnenuit!

Welk piketpaaltje kan (of moet!) jij in jouw omgeving, klas of beroepsgroep slaan?