Pasen in praktijk

07
mei

Ps 56:9-14
Luc 7:11-17

Dr. W. van Herwijnen, Zwijndrecht

Twee stoeten ontmoeten elkaar in Lucas; de stoet van de dood en die van het leven. Nog dagelijks botsen die stoeten. Wij staan er tussenin. 

Ook David heeft de grootste moeiten en brengt zijn verdriet bij God. Zo mogen ook wij onze tranen bij Hem brengen. En daar mag je de tijd voor nemen, juist ook in de kerk! Tranen onderdrukken gaat zich wreken. Tranen niet op tijd geschreid, blijven branden tot in eeuwigheid…

Jezus loopt naar de baar en spreekt de jongen toe: “Sta op!”. Zijn Pasen breekt aan.

We staan machteloos tussen twee stoeten. Jezus staat naast ons met medelijden en macht. Ook mensen die klaar zijn met het leven, mogen we die boodschap brengen.

Pasen maakt van 2 stoeten 1. We feesten met elkaar en we rouwen met elkaar. Maar niet de rouwende moeder loopt voorop, maar Jezus. En we mogen leven met die belofte: Ik ben bij je, want Ik ben je God!