Over ons

Wie zijn wij?

De Wilhelminakerk is een kerk voor iedereen. Het woord ‘samen’ is belangrijk voor ons. In ons logo laten we dat zien: ondanks verschillen – in vorm, kleur, smaak of levensfase – komen we allemaal samen rond het Kruis. We hebben elkaar nodig om samen gemeente van Christus te zijn. Daarnaast zijn we als kerk een partje van een nóg groter geheel – de Kerk van Christus, gesymboliseerd door een cirkel die staat voor volmaakte eenheid in Hem.


Eredienst op zondag

Iedere zondagochtend om 10.00 uur houden we een eredienst. Wij hebben op dit moment geen vaste predikant. Daarom gaat de komende periode steeds een gastpredikant voor in de dienst. Zie het actuele rooster.

Tijdens de dienst is er opvang voor de jongste kinderen tot 4 jaar in de crèche. Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst en één keer in de maand is er tienernevendienst voor jongeren vanaf de brugklas.

De zondagsdienst wordt standaard live uitgezonden via deze site. In het archief vindt u eerdere opnames terug, zodat u de diensten ook op een later tijdstip kunt meebeleven.


Dit geloven wij

De Wilhelminakerk is een kerk waar iedereen welkom is. Centraal staat onze liefde voor Jezus Christus en onze naasten. We willen samen geloven én samen doen.

We zijn een Nederlands Gereformeerde Kerk. We willen tegelijk bijbels, reformatorisch, confessioneel en evangelisch zijn.
Bijbels omdat we geloven dat de bijbel Gods openbaring is, Zijn betrouwbaar Woord. We geloven dat de bijbel gezaghebbend is in alle vragen van leer en leven.
Reformatorisch omdat we in de traditie van de kerk van de Reformatie willen staan.
Confessioneel omdat we een een belijdende kerk willen zijn.
Evangelisch omdat we het evangelie van Jezus Christus centraal willen stellen. We leven na Pinksteren en mogen dus, geleid en bezield door de Heilige Geest, blijde en vrolijke christenen zijn.

Concreet betekent dat voor ons dat we…

  • oproepen tot een actief persoonlijk geloof in Jezus Christus en werken aan een persoonlijke relatie met Hem (Eredienst en Geloofsleven)
  • een gemeenschap zijn van broers en zussen in de Heer, die elkaar herkennen en erkennen, rondom een geopende bijbel, als kinderen van één Vader (Gemeente-zijn en Pastoraat)
  • er zijn voor God en de wereld, tot behoud van mensen (Evangelisatie en Zending)
  • geborgenheid, liefde en warmte bieden (Diaconaat)