Over ‘een grote vuurrode draak’

17
apr

Openbaringen 12:3-5 

Achtergrond: de draak was een bekende verschijning in de oud-Oosterse godsdiensten. In verschillende gedaanten werd hij afgebeeld, onder meer als watermonster dat het leven bedreigt. In het Oude Testament komen we de draak ook tegen, bijv. in Psalm 74. Daar wordt Egypte getypeerd als een veelkoppig watermonster (Leviathan), dat door God tijdens de uittocht uit Egypte verslagen is. Het beeld van de draak in het Oude Testament wordt dus gebruikt om het monsterlijke, demonische karakter van grootmachten als Egypte en Babel duidelijk te maken.   

Uitleg: de zevenkoppige vuurrode draak uit Openbaring 12, is een beeld voor de oude slang, de duivel. Maar die gaat een alliantie aan met aardse machten en wereldrijken (vandaar zeven koppen), waaronder het Romeinse rijk. De kronen zijn immers tekenen van aardse machten. Die spant de satan voor zijn karretje. En alles is er daarbij op gericht het kind van de vrouw teniet te doen. Het kind is de vervulling van Gods beloften, de Messias. Hij zal een einde maken aan de heerschappij van satan. 

Toepassing: een draak, nota bene in de Bijbel…, wat moeten we ermee?

  •  Heel bijzonder: we krijgen een kijkje achter de schermen van de geschiedenis. Wat wij zien en kunnen beschrijven staat op de voorgrond. Maar Openbaring 12 geeft zicht op de achtergrond, de drijvende kracht, de duivel die als een marionettenspeler de aardse machten aan een draadje heeft.
  • Grote wereldrijken die elkaar afwisselen, dictaturen lijken heel verschillend. Maar de zeven koppen zijn allemaal verbonden aan dat ene lichaam. Uiteindelijk zijn ze een pot nat en staan ze ten dienste aan het streven van satan: het licht van Christus, het evangelie doven.
  • Met dit ene beeld is niet alles over de geschiedenis en over overheden gezegd. Overheden staan ook ten dienste van God (zie Romeinen 13). Niet elke overheid laat zich in gelijke mate door satan gebruiken. Maar als christen kun je de aardse heerschappij nooit helemaal vertrouwen, je kunt je er niet aan overgeven. De kwade macht is ook werkzaam in Nederland en Europa. Wees je er daarom van bewust je meer christen bent dan Nederlander!
  • De draak is groot, maar staar je er net blind op. Dat kleine, kwetsbare kind betekent de ondergang van kwade machten en krachten waar de draak voor staat. Dit kindje is onze hoop, de overwinning op de draak!