Onder de vleugels van God – en van elkaar

14
jan

Ps 91, Ruth 2

Ds. Jan Mudde

Voel jij je wel eens onveilig? Mensen kunnen zich onveilig voelen, bijvoorbeeld omdat er over hen geroddeld wordt, ze gepest worden, of seksueel geïntimideerd of zelfs misbruikt worden. Zelfs in de huiselijke kring kan dat voorkomen. 

Onveiligheid doet altijd iets met je, het ondermijnt je zelfbeeld en zelfs bestaansgrond. In het ergste geval kan het zelfs tot zelfmoord leiden. 

Helaas is ook de gemeente van Christus niet altijd een veilige plek, terwijl dat juist zou moeten; het zou een plek moeten zijn om te schuilen onder Gods vleugels.

In het boek Ruth proeven we iets van hoe het bedoeld is. Boaz is een man die je als vrouw kunt vertrouwen. Hij geeft veiligheid, ondanks zijn aanzien. Hij misbruikt zijn machtspositie niet, integendeel! Hij schept een veilige omgeving voor Ruth, omdat hij een rechtvaardige is, een man van God. Boaz noemt Ruth een vrouw ‘die schuilt onder de vleugels van God’. Zo hebben we de kerk en elkaar te zien; samen schuilen onder Gods vleugels. Maar schuilen, ook een beetje onder de vleugels van elkaar. ‘Spreid uw vleugel over uw dienares uit’, vraagt Ruth als ze in de nacht bij Boaz komt. NB, zelfs op dat kwetsbare moment bewaart Boaz een gepaste afstand. Wat een rolmodel! Was de wereld maar vol met zulke mannen en vrouwen, dan hadden we geen hashtag #metoo nodig. Hij kan zijn wie hij is, omdat hij een heilig ontzag heeft voor God en zich houdt aan de omgangsafspraken uit de Bijbel. Zo kunnen wij ook zijn, als we ons hart breken voor hem, onze knieën buigen voor hem en bidden: laat niet mijn ‘ik’ maar Christus in mijn hart wonen. 

Bij Jezus is plek voor iedereen. Als je dader bent geweest en zeker als je slachtoffer bent geworden van onveiligheid of misbruik. Jij bent zó waardevol in Jezus’ ogen dat hij zijn leven voor jou heeft over gehad. Je bent veilig onder Zijn vleugels. En ook bij anderen kun je schuilen, kun je je verhaal kwijt – bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersonen. Zo moeten we kerk zijn in de wereld. Want zo is God in deze wereld; een heilige en veilige God bij wie je altijd thuis kunt komen!