Nieuws

09
jun

Pinksteren – onze dorst wordt gelest

Dorst… Letterlijk: honger naar water. Figuurlijk: je ziel kwijnt weg. Dorst naar het koninkrijk van God; naar gerechtigheid. Wat is Pinksteren? Het is een uitnodiging. “Kom” zegt Jezus. Kom bij mij! Voor al je wensen; voor alle antwoorden; voor de zin van het leven. Geloof in mij, dan krijg je Mijn Heilige Geest. Steeds meer […]

05
mei

Vrijheid/bevrijding

Galaten 5 1-6 en 13-26 Ds Busstra – Apeldoorn Hoe komt het toch dat de mens vervalt in gierigheid, egoïsme, haat en ander bandeloos leven? Dit speelt al sinds de zondeval. God wilde ons de last van kennis van goed en kwaad niet laten dragen. Satan verdraaide dit: je mag niet doen wat je zelf […]

14
apr

Dienstbaar zijn

Marcus 10:31:45 Ds Jan Mudde Jezus onderwijst zijn leerlingen om hen de melodielijn van Zijn leven te leren. Hij gaat met hen in gesprek. Net als bij muziek leert hij Hen – in alle rust en zonder berisping/verontwaardiging – door herhaling Zijn muziek te waarderen. Dit onderricht over dienend leiderschap is cruciaal voor de toekomst […]

16
dec

Samen in verwachting

Lucas 1 Ds Jan Mudde De beide vrouwen in de Bijbelgedeelte zitten ieder in een onmogelijke situatie. Maar God brengt deze twee lotgenoten bij elkaar als steun voor elkaar. In zijn plan hanteert Hij mensen niet als pionnen op een schaakbord! Hij houdt rekening met hun persoonlijke situatie. En dat geldt ook nu nog. Ga zo ook in en […]

09
dec

Themadienst eenzaamheid

Psalm 42 en 43 Ds. J. Mudde In deze psalmen doorleeft de schrijver alle fasen van eenzaamheid. Intens ongelukkig en eenzaam is hij, zowel op sociaal (geen contacten), als emotioneel (geen maatje) en existentieel gebied (waarvoor leef ik). Met deze psalmen slaat God een brug naar de mensen: dat er lotgenoten zijn maar ook dat […]

02
dec

Van niets tot iets

1 Sam 16:1-13 en Ps 78:65-72 Dhr Prins, Haarlem God gaat bij het kiezen voor een nieuwe koning ‘anders’ te werk. Hij gaat naar een kleine familie (Isai) en kiest niet voor de telg die wij hadden verwacht maar voor David; de jongste. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het […]

18
nov

Multiculturele samenleving

Psalm 87 en Openbaring 21:22-22:5 Ds Jan Mudde Op elk gebied heeft God verscheidenheid aangebracht; in muziek, de natuur, de keuken. Dit maakt zaken uniek, maar kan ook afschrikken omdat de mens van nature geneigd is naar ‘zijn eigen nest’.In de kerk zitten we als leerlingen aan de voeten van Jezus. En Jezus heeft een multicultureel […]

21
okt

Ik heb je bij je naam geroepen; je bent van mij!

Jesaja 43:1-7; Matt. 26:16-20; 1 Petrus 2:9 Ds van Veelen, Bennebroek “Ik heb u bij uw naam geroepen; je bent van mij!” Maar dat is toch tegen het volk Israël gezegd? En niet tegen een individu of kind?Nee: het verbond van Abraham geldt door de komst van Jezus voor iedereen! Lukt jou dat of kost […]

14
okt

Verantwoording nemen is…antwoord geven

Michazondag – Job 31 Ds Jan Mudde Vandaag zoeken wij de basis op. Een ontmoeting met Job; een rechtvaardige; iemand met karakter; iemand met bovenal verantwoordelijkheidsgevoel. Wat betekent ‘karakter’/rechtvaardige in de Bijbel? Het betekent dat je verantwoordelijk bent, dat je integer handelt, en vergevingsgezind bent en dat je compassie naar je naast laat zien. Als je verantwoordelijk […]

23
sep

Doof de Geest niet uit

1 Tes 1:1-10 en Handelingen 21:1-14 Ds Jan Mudde De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met vuur: het knettert, verwarmt, straalt en geeft licht. Als je ervoor hebt gekozen om Jezus te volgen dan mag je ondanks je twijfel weten dat de Geest in jou werkt. Maar dit vergt wel onderhoud; dit vuur moet je […]