Nieuws

10
apr

Houvast

Job 42:1-6 Ds. W. van Herwijnen (Zwijndrecht)  De catechismus is belangrijk in de geloofsleer. Niet minder belangrijk is het om een lerende houding te hebben, zoals Job. Zondag 1 beschrijft wat onze houvast is als alles wegvalt. Het is geschreven in een tijd die lijkt op deze tijd met IS; een tijd waarin Jan de […]

20
mrt

Doop en kruis

Lucas 23:33-43 Wat een contrast; de foto van een pasgeboren baby zoals Ian en het beeld van de kruisiging van Jezus. Maar er is een duidelijke verbinding: De doop zegt niet alleen hoe mooi en lief een mensenkind is, ook zegt de doop dat je gezien wordt en van waarde bent, zelfs als je minder mooie […]

06
mrt

Deze wereld is niet ons huis

D. van Beek 1 Joh. 2:15-17 Door de eeuwen heen zijn mensen veranderd, doordat ze Jezus leerden kennen en Gods plan ontdekten. De impact die Jezus had op deze christenen, werd zichtbaar voor de mensen om hen heen. De kerk groeide. Hoe kwam dat? Wat kenmerkte hun leven?  Eén van de kenmerken lijkt op het […]

28
feb

De intocht in Jeruzalem

Luc 19: 29-40 (Lezing Zacharia 9 : 9-10,  Lukas 19 : 28-44)  Dat Jezus met opzet als koning optreedt in dit gedeelte is opvallend. Steeds mijdt hij de indruk dat hij koning van Israël zal worden. Maar deze intocht regisseert hij opzettelijk en van begin tot eind als de intocht van de messiaanse koning. Waarom deze wending?  […]

21
feb

Bezint eer gij begint

Dhr. J.M. Prins, Haarlem Luc. 14:25-35  In tegenstelling tot de reclamefolders die op de mat vallen, doet Jezus geen loze beloften en is Hij wel eerlijk over wat het kost om Hem te volgen. Als je Mij wilt volgen, moet je eerst weten wat dat inhoudt, zegt Jezus. Zoals een bouwer eerst de kosten van […]

13
sep

Raar maar waar

Ds. Alex Boshuizen Stel je speelt een computerspel en je kunt 2 karakters kiezen: een dominee of een gewapende soldaat. Je kunt punten verdienen door anderen af te maken. Wat kies je? En als je op het schoolplein bent, wat is dan de meest geschikte speelkameraad? De sterke jongen of hij die geen kant op […]

21
jun

Wat hebben de mensen in uw huis gezien?

2 Kon. 20:1-19 Hizkia was een rechtvaardige koning (in tegenstelling tot zijn vader Achaz), met respect voor de God van zijn voorvaderen. Hij is dan ook verongelijkt dat hij sterven zal en bidt intens tot God. Al voordat Jesaja het paleis uit is, laat God hem omdraaien en Hizkia goed nieuws brengen. Hizkia wordt verhoord!  Dan […]

31
mei

Genade en het perfecte feestje

Genade is dat je de mooiste dingen in het leven gratis krijgt. Dat de zon schijnt, dat er regen valt, lieve familie… Allemaal gratis. Het allerbeste is dat Jezus gekomen is en onze zonden vergeven heeft. Ook gratis! Het eeuwige leven wordt gegeven aan een ieder die gelooft!  Jezus ging om met mensen die veracht […]