Nieuws

02
okt

Krachtig leven in een woestijn

Preek over Lukas 4 : 1 – 14a  Tijden van beproeving kennen we allemaal. Tijden waarin God ver weg lijkt, onze trouw aan God op de proef wordt gesteld, we het gevaar lopen Gods doel met ons uit het oog te verliezen. In de Bijbel is de woestijn de plaats van beproeving. Jezus moest er ook […]

25
sep

De Verloskundige

Exodus 6 : 2–12 en 7 : 1–6 Vrijheid kan een staat van euforie met zich meebrengen. De bevrijding na de oorlog was zo’n moment. Ook een bevalling die goed verloopt en een gezond kind dat geboren wordt, zijn voorbeelden van een vrijheidsfeest. God zegt: Leef! Hij is de God van bevrijding. Mozes mag het volk groot […]

11
sep

Simson en Samuel

1 Sam. 7:2-17 Tussen Simson en Samuel bestaan vele overeenkomsten. Juist daardoor zie je ook dat de bediening van Samuel zoveel meer betekenis mocht hebben dan die van Simson. Waar Simson Israël enigszins wist te ontworstelen aan de ijzeren greep van de Filistijnen, bewerkte Samuel een bijna definitieve ommekeer. En meer nog een geestelijke vernieuwing!  Dat is hoopvol. Het […]

24
jul

Simson: Teken van hoop

Richteren 14 Simson is een aanstootgevende verschijning. Hij komt thuis met een dochter van de vijand; een Filistijnse. Dit gaat tegen de wet van God in en uiteraard ook tegen de wens van zijn ouders, die hem als Nazireeër hebben opgevoed. Simson vertelt zijn ouders niet alles. Dat hij en de honing die uit het kadaver […]

17
jul

Richteren 13

Gods wonderbaarlijke wegen In het geboorteverhaal van Simson zit een lange en ogenschijnlijk overbodige uitweiding over het contact tussen Manoach en de engel. Zoals een toerist een omweg kiest om te kunnen genieten van de hoogten en diepten van een rotskust, zo doet de Bijbel dat hier ook. Zichtbaar wordt wat er kan gebeuren als de […]

26
jun

Wonder in wonder

Ds. Gerkema, Amersfoort Luc 8: 40-56 De Amerikaan Stephen Covey was o.a. bekend vanwege zijn theorie over succes, waarin het stellen van prioriteiten een belangrijke rol speelt. Hij zet de woorden ‘(niet) urgent’ en ‘(niet) belangrijk’ op twee assen en de resulterende vier kwadranten vragen om verschillende manieren van opvolging. Dingen kunnen belangrijk en urgent zijn, […]

22
mei

De Geest van Waarheid

Delen uit Joh. 14, 15 en 16 De leerlingen houden van Jezus en willen dat Hij bij ze blijft. Maar Jezus zegt juist: het is goed voor jullie, dan kan de Geest – de pleitbezorger, de helper – bij jullie komen. Op verschillende plekken in het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat de leerlingen Gods Geest […]

01
mei

De duisternis aanwezig

Openbaringen 12:6-12 In tegenstelling tot een veel gehoorde denkwijze uit onze tijd is de hemel in Openbaring 12 een realiteit die grote invloed uitoefent op het leven nu. Hoe dit bijbelgedeelte over de macht van het kwaad spreekt, staat echter veel dichter bij de werkelijkheid van onze wereld dan bijvoorbeeld de dromen van John Lennon […]

24
apr

Schuilplaats

Openbaringen 12:6 Nederland staat steevast in de top 10 van de meest gelukkige landen. Wat lijkt Openbaringen 12 dan ver van ons af te staan. Maar het gaat in dit tekstgedeelte om de kerk van alle tijden en plaatsen.Het getal 1260 is een symbolisch getal; het staat voor een tijd van verdrukking en vervolging. Die […]

17
apr

Over ‘een grote vuurrode draak’

Openbaringen 12:3-5  Achtergrond: de draak was een bekende verschijning in de oud-Oosterse godsdiensten. In verschillende gedaanten werd hij afgebeeld, onder meer als watermonster dat het leven bedreigt. In het Oude Testament komen we de draak ook tegen, bijv. in Psalm 74. Daar wordt Egypte getypeerd als een veelkoppig watermonster (Leviathan), dat door God tijdens de […]