Nieuws

15
jan

VERBETEN GELOVEN

2 Koningen 4 : 8 – 37 In de koningentijd is het ene rijk van David en Salomo uiteen gevallen in het noordrijk (Israël, Samaria) en zuidrijk (Juda). De koningen van Israël roepen een eigen eredienst in het leven. Koning Achab gaat zelfs andere goden dienen (Baäl) en vermoordt de priesters van de HERE. In zijn […]

08
jan

Wie is de naaste geworden?

Luc 10: 25-37 Ds. Gugler, Putten Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Het is de vraag waarmee onze tekst begint. Een verkeerde vraag, want hij suggereert dat je iets moet ‘doen’ om ergens te komen. Jezus stelt een tegenvraag: wat staat er in de Schrift? Het antwoord daarop wordt vaak te […]

01
jan

Leren van Paulus’ voornemens

Romeinen 15 :24 en :29  Paulus schrijft in Romeinen 15 over zijn voornemen om via Jeruzalem naar Rome te gaan en vervolgens in Spanje het evangelie te gaan prediken. Ook wij maken plannen, persoonlijk en als Wilhelminakerk. Deze maand bijvoorbeeld gaan we ons als kerkenraad op het ambtsdragersweekend bezinnen op ons jongerenwerk en op het […]

18
dec

Scherp blijven, maar hoe?

Mat 24:35-51 2 Pet 3:8-14 Wanneer komt Jezus terug? Verschillende mensen hebben korter of langer geleden uitspraken hierover gedaan. Zeker, er zijn tekenen: verkondiging van het goede nieuws over de hele wereld, natuurrampen en dergelijke. Maar Jezus zelf zegt bijvoorbeeld in Handelingen: “het is niet jullie zaak…”. Hij heeft liever dat de leerlingen hun taak […]

11
dec

Gods enorme geduld… Gods verschrikkelijke haast

2 Petrus 3 : 8 – 9 Jiska Ouderkerken vroeg: ‘Wanneer komt Jezus weer terug?’ Het is een vraag die in de eerste eeuw al gesteld werd. Sommige christenen stelden de vraag spottend, anderen aangevochten of onderzoekend. De laatsten geeft Petrus uitvoerig antwoord. Ten eerste zegt hij: voor de Heer is één dag als duizend jaar… In deze uitspraak klinkt door […]

04
dec

Er zit meer in je dan je denkt

Rechters 6 en 7 Gideon is niet iemand die overloopt van zelfvertrouwen. Hij is heel voorzichtig en is zelfs bang als hij hoort wat hij moet doen. Hij vraagt God om een teken, maar liefst tot drie keer toe. Het verraadt zijn onzekerheid. God kent Gideon, blijkt ook uit de extra handreiking van God in […]

20
nov

‘Ik ben de alfa en de omega…’

Openbaring 1 : 4 – 18 Het zijn maar enkele woorden waar we op deze gedachteniszondag bij stilstaan: ‘Ik ben alfa en de omega (de A en de Z), de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ God is Degene die de oorsprong is van alles wat is en Degene in wie alles […]

30
okt

Dromen, bidden, zaaien en maaien

Psalm 126: 1-6 Ds. J. Schelling, ds. A. Boshuizen, ds. J. Mudde a. Ik droom van wat God kan. Hij doet wonderen. Dat we hier vandaag met elkaar zitten en samen God eren, dat is er een van. Ik droom dat in 2040 alle Haarlemmers 10% van hun tijd, geld en energie geven aan de gemeenschap; […]

23
okt

Geloven = leven

1 Petrus 1:13-22b Ds. J. Schelling Als de juf zegt dat we van de apen afstammen, geloof je dat? Verandert dat je leven? En  als de dominee zegt dat je straks pepernoten krijgt?Hoe is het als God zegt dat al je zonden vergeven zijn en dat Jezus in onze plaats is gestorven – en is […]

16
okt

Krachtig leven is strijdbaar leven

2 Korintiërs 10:3-5 Paulus schetst het beeld van het innemen van een stad, zoals in het Oude Testament de verovering van Jericho. Dit doet hij omdat de dwaalleraars in de gemeente hem wegzetten als zwak en zondig. Nu, zegt Paulus, liever kom ik met de zachtmoedigheid van Jezus, maar als het moet kom ik als een generaal die de […]