Nieuwe website online

05
mei

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het realiseren van een geheel vernieuwde website. Om verschillende redenen was het nodig om de website grondig te herzien, niet in de laatste plaats omwille van veiligheid.
We hebben als uitgangspunt genomen dat de website in de eerste plaats een medium is om te communiceren met de ‘buitenwereld’. Voor de interne communicatie is bijvoorbeeld de Scipio app geschikter.
Dat betekent onder meer dat we de website vooral willen gebruiken om onszelf te presenteren aan geïnteresseerden en zoekenden bijvoorbeeld.
Een aantrekkelijker aanblik, een grotere functionaliteit (met name met betrekking tot weergave op smartphone/tablet) en tegelijkertijd beknoptere, meer afgebakende content hebben we daarbij centraal gesteld.
Met deze nieuwe website hopen we vooral op een goede en veilige manier naar buiten te brengen waarom we kerk zijn en antwoord te geven op de vraag die geïnteresseerden zich wellicht stellen: ‘Wat heeft de Wilhelminakerk mij te bieden?’
Wellicht wilt u vanuit die achtergrond naar de nieuwe website kijken en het ons laten weten als u verdere ideeën heeft over hoe we die vraag goed kunnen beantwoorden.