Niet al te rechtvaardig?

19
nov

Prediker 7:15-18
Ds. Jan Mudde

In deze wereld gaat het soms ongelooflijk oneerlijk toe: een goed mens kan jong al sterven en een slecht mens kan rijk en gelukkig oud worden. Dit is wat Prediker signaleert (vers 15). Iedereen vindt dat dit niet klopt, maar wie in God gelooft heeft er een probleem bij: waarom laat Hij dit toe? De Bijbel (Psalm 1 bijvoorbeeld) zegt toch dat rechtvaardigen gezegend zullen worden en goddelozen ten gronde gaan? Je kunt daar als mens enorm mee in de knoop komen.

Twee gedachten: 1. Hier is iemand aan het woord (NB: in de Bijbel zelf) die het geloof (Psalm 1) niet kan rijmen met de werkelijkheid. Verbazingwekkend, blijkbaar staat de HERE God zo sterk dat Hij dat kan hebben. 2. Wat een opluchting. Geloven is niet dat je je ogen sluit voor de (harde) werkelijkheid, verstand op nul, blik op oneindig. Voor de vragende mens is ruimte binnen de Bijbel. Voor de vragende mens moet daarom ook ruimte zijn binnen de kerk.

Maar hoe ga je er als gelovige mee om dat het zo krom toegaat in de wereld? Prediker zegt: wees niet te rechtvaardig, wees niet te goddeloos, maar vrees God. Sommige mensen reageren ‘te rechtvaardig’. Denk hierbij aan de vrienden van Job. Zij trokken uit hun leersysteem de conclusie dat Job toch gezondigd had. Ze gingen op de stoel van God zitten en deden daarmee Job veel pijn. Andere mensen reageren ’te goddeloos’. Uit het feit dat het leven soms hartstikke oneerlijk is concluderen zij dat God niet bestaat of geen recht doet. In beide gevallen trekt de mens een veel te grote broek aan. Alsof hij met zijn beperkte verstand kan overzien hoe het zit. Nee, vrees God. Heb eerbied voor Hem die zoveel groter is. Ga Hem niet narekenen, ga ook niet zonder Hem rekenen, maar houd in alles rekening met Hem.

Eerbiedig God, die in de bitterste ellende en het grootste onrecht zijn diepste woord heeft gesproken, zijn eigen Woord heeft gegeven, Jezus Christus. Die dimensie kende Prediker niet. Zijn kruis staat midden in deze gebroken wereld. En het zegt ons: het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen (1 Korintiërs 1). Ziende op Hem heb je geen antwoord op alle vragen, maar mag je weten dat God nabij is in al je vragen.