Multiculturele samenleving

18
nov

Psalm 87 en Openbaring 21:22-22:5

Ds Jan Mudde

Op elk gebied heeft God verscheidenheid aangebracht; in muziek, de natuur, de keuken. Dit maakt zaken uniek, maar kan ook afschrikken omdat de mens van nature geneigd is naar ‘zijn eigen nest’.
In de kerk zitten we als leerlingen aan de voeten van Jezus. En Jezus heeft een multicultureel plan.

God wil de torenbouw van Babel ongedaan maken. Door Jezus. Hij…
…verzoent > door Jezus’ bloed worden wij gereinigd
…vernieuwt > Jezus vernieuwt onze denkbeelden en helpt ons met een heldere blik
…brengt gemeenschappen bij elkaar > iedereen heeft een plaats in Jezus’ hart. Andere gewoonten verrijken elkaar.

Onze samenleving is een kans! Maar hoe doe je dat?
Het begint aan het kruis; waar je samen de maaltijd geniet en waar je samen bidt. Breng je angst bij het kruis en ga oefenen in het liefhebben van andere culturen. Relativeer hierbij je eigen natuurlijke voorkeuren.

De kerk wil een multiculturele kerk zijn; waar je leert van anderen. Daarmee leren omgaan lukt alleen als je op het niveau van het evangelie blijft. De kerk van Christus is er pas ten dele aan toe gekomen in dit te realiseren. Wanneer leren wij dit?