Krachtig leven is strijdbaar leven

16
okt

2 Korintiërs 10:3-5

Paulus schetst het beeld van het innemen van een stad, zoals in het Oude Testament de verovering van Jericho. Dit doet hij omdat de dwaalleraars in de gemeente hem wegzetten als zwak en zondig. Nu, zegt Paulus, liever kom ik met de zachtmoedigheid van Jezus, maar als het moet kom ik als een generaal die de bolwerken van dwaling en weerstand tegen God omver gooit! Krachtig leven wil ook zeggen dat je de geestelijke strijd aangaat, niet met wereldse wapens, maar in de kracht van God.

Drie toespitsingen:
1. In het verleden heeft de kerk zich – soms zonder onderscheidingsvermogen – geworpen op het bestrijden van alles wat ook maar in de verte riekte naar dwaling. Die tijd is voorbij. Gods Geest bindt christenen in het evangelie samen. Maar op dat evangelie moeten we dan ook heel zuinig zijn. Het maakt verschil welk evangelie verkondigd wordt! 

2. Veel mensen beweren dat God niet bestaat en de mens autonoom moet kunnen zijn, baas over eigen lichaam en geest. Ook dit zijn verschansingen tegen God.  Maar met hulp van de Bijbel, getuigenissen van hen die door Christus aangeraakt zijn en argumenten (C.S. Lewis) kunnen nog steeds bolwerken neergehaald worden. Bijv., de evolutietheorie weet zich eigenlijk geen raad met goed en kwaad, recht en onrecht, barmhartigheid en liefde, schoonheid en spel. Dat kun je wel als je weet hebt van de Schepper wiens heerlijkheid en goedheid afstraalt op de schepping.

3. De bolwerken tegen God in deze wereld zijn soms zo krachtig, dat je de moed verliest. Je moet ze daarom om te beginnen in jezelf teniet doen, met de hulp van God. Krachtig leven is de goede strijd blijven strijden, de wedloop volbrengen. Hij komt, dus houd stand, in Christus’ kracht.