Krachtig leven in een woestijn

02
okt

Preek over Lukas 4 : 1 – 14a 

Tijden van beproeving kennen we allemaal. Tijden waarin God ver weg lijkt, onze trouw aan God op de proef wordt gesteld, we het gevaar lopen Gods doel met ons uit het oog te verliezen. 
In de Bijbel is de woestijn de plaats van beproeving. Jezus moest er ook door, maar bleef – anders dan Israël en zelfs Mozes – staande. 

Van Jezus’ beproevingen in de woestijn kunnen we leren wat de strategie van de duivel is. Als je wankel staat en kwetsbaar bent gebruikt hij redelijke argumenten, vrome taal, ijdelheid, eerzucht en zelfs bijbelteksten om je zover te laten komen dat je God vaarwel zegt. 
Jezus’ standvastigheid ten tijde van de beproevingen is ook een enorme troost voor ons. Je kunt je in tijden van beproeving zo enorm alleen voelen. Wel, Hij is er ook doorheen gegaan. En als je momenten hebt gehad dat een verzoeking je te machtig was, kun je je heel schuldig voelen. Wel, Hij die de macht van de beproeving kent, is een voorspraak voor ons. 
Maar Jezus’ omgang met de beproevingen is ook een voorbeeld voor ons. Hoe listig de duivel ook probeert Hem in de val te laten lopen, soeverein pareert hij elke verzoeking met een woord van God, het zwaard van de Geest. 

Krachtig leven is je blik gericht op Jezus houden, ook in de woestijn van de beproeving. Dwars daar doorheen gaat Hij ons in elk opzicht voor naar Gods Koninkrijk.