Jan Mudde

Mijn naam is Jan Mudde en sinds 1 september 2006 ben ik aan de Wilhelminakerk in Haarlem verbonden. Graag stel ik me even aan je voor.

Ik ben op 21 augustus 1958 geboren te Amsterdam en heb daar tot m’n 22ste gewoond. In onze hoofdstad heb ik ook Dineke Griffioen leren kennen en inmiddels mag ik 39 jaar met haar getrouwd zijn. Samen mochten we zes kinderen krijgen. De oudste drie zijn getrouwd en sinds 2011 maken ook kleinkinderen deel van ons bestaan uit.

Van huis uit ben ik met de Bijbel grootgebracht. Dat betekent niet dat ik me het geloof zonder slag of stoot heb eigen gemaakt. Op m’n 18e beleefde ik een keerpunt in mijn leven. Ik kon niet anders dan voor de HERE God op m’n knieën gaan en alles wat niet deugde in mijn leven aan de voet van het kruis van Jezus Christus brengen. Vanaf dat moment kreeg ik een sterk verlangen om helemaal in Gods dienst te staan. Ik ging theologie studeren (vanaf 1978-1980 aan de VU te Amsterdam en vanaf 1980-1987 aan de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn) en mocht in 1987 bevestigd worden als predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Breukelen. Na daar zes opbouwende jaren – voor mij echt vormingsjaren – beleefd te hebben verhuisden we in 1993 naar Enschede waar ik dertien jaar de Nederlands Gereformeerde Kerk van Enschede-Zuid (later Enschede) gediend heb. Het waren zeer intensieve en bewogen jaren, zowel voor ons gezin als voor de gemeente. In 2006 keerden we naar de Randstad terug. De Wilhelminakerk deed een beroep op me en daar kon ik alleen maar ‘ja’ op zeggen. Een van de redenen waarom ik het beroep aannam, was het besef dat een kerk in een stad als Haarlem mogelijk nog kwetsbaarder is dan kerken elders in het land. De ontkerkelijking heeft ook in Haarlem heel hard toegeslagen en de grote vraag die op iedere gemeente afkomt en ook mij bijna dagelijks bezig houdt is: Hoe kunnen we in zo’n geseculariseerde context gemeente van Christus blijven, liefst op een zo’n manier dat moderne mensen door het evangelie aangesproken worden?

Inmiddels werk ik ruim twaalf jaar in de Wilhelminakerk en in Haarlem. De Wilhelminakerk is een kleine gemeente in het centrum van Haarlem met toegewijde christenen die betrokken zijn op elkaar, hart hebben voor de stad en oog voor de nood in de wereld. In onze diensten staat Jezus Christus centraal en samen willen we groeien in de kennis en de navolging van Hem. We proberen op twee niveaus gemeente van Christus te zijn: op zowel het zondagse als het doordeweekse. Een niet onbelangrijke rol hierin spelen onze kringen – de koinonia-groepen – die onze gemeente rijk is. Ook de gemeente-projecten wil ik in dit verband noemen. Jaarlijks kiezen we een thema (bijv. Schitterend leven, Open cirkels, Volg Mij) dat als een rode draad maandelijks in onze diensten terugkomt. Op basis van die dienst maak ik een handreiking voor onze kringen. Ons huidige thema is Thema’s van deze tijd. Daarin komen onderwerpen aan de orde als ‘Van mens, dier en dierenwelzijn, ‘De knop om’ (over milieu-vragen), ‘Voltooid leven’, ‘Seks: kostbaar en kwetsbaar’, ‘Christen zijn in de multiculturele samenleving’, ‘Eenzaamheid’. Zelf vind ik het enorm verrijkend om samen met een werkgroep deze jaarthema’s en themadiensten voor te bereiden.

Een bijzondere plek hebben ook kinderen in onze inmiddels kinderrijke gemeente. Het jongerenwerk doen we samen met de Petrakerk van Heemstede en jaarlijks zijn er meerdere kinder- en jongerendiensten die met de clubs worden voorbereid. Het is altijd weer een feestje om daarvan deel uit te mogen maken! Maar het is ook waar mijn hart voor klopt: een nieuwe generatie helpen de weg met God de Vader, de Zoon en de heilige Geest te vinden en te gaan.

Zelf ben ik vooral ‘een herder en leraar’, zoals dat heet. Zowel het pastorale werk in de breedste zin van het woord, als het voorgaan in de diensten staan dicht bij mijn hart en gaven.

Een van de redenen waarom ik nog steeds heel graag in Haarlem voorganger ben, is de beweging Geloven in de Stad (http://www.gelovenindestad.nl/). Wat GIDS wil zijn en uitdraagt past helemaal bij hoe ik geloof en denk: heel verschillende kerken weten zich één in Jezus Christus en werken op lokaal niveau intensief samen vanuit hun verlangen om in hun woonplaats het evangelie te leven en te delen.

In het bovenstaande klinkt al iets door van wat ik geloof en wat mij drijft. In de persoon van Jezus Christus is God, de Schepper van hemel en aarde hoogstpersoonlijk tot de wereld gekomen. Jezus zegt: ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’. Van dat grote geheimenis mag de gemeente van Jezus Christus weet hebben en getuigen. Dankzij Jezus mogen wij in een nieuwe relatie tot God staan, een nieuw leven ontvangen, een leven waarvan Gods liefde en heerlijkheid afstraalt. Van dit evangelie mag en wil ik dienaar zijn, ook in Haarlem.

Voel je welkom in onze diensten en voel je vrij om contact met me te leggen. Mijn mailadres is jan.mudde58@gmail.com en mijn telefoonnummer 023-5313664.

Hartelijke groet,

Jan Mudde