Ik heb je bij je naam geroepen; je bent van mij!

21
okt

Jesaja 43:1-7; Matt. 26:16-20; 1 Petrus 2:9

Ds van Veelen, Bennebroek

“Ik heb u bij uw naam geroepen; je bent van mij!”

Maar dat is toch tegen het volk Israël gezegd? En niet tegen een individu of kind?
Nee: het verbond van Abraham geldt door de komst van Jezus voor iedereen!

Lukt jou dat of kost het je moeite om dat te aanvaarden en geloven? Dan bevind je je in goed gezelschap. Ook Petrus en Paulus hebben hier heel lang moeite mee gehad! Zij zijn ons voorgegaan in de roeping van de kerk: “er zijn voor de wereld”; niet ten bate van zichzelf maar voor de bate van een ander.

Laten wij dan ook ingaan op die roeping om Zijn evangelie uit te dragen.

Psalm 105:5 vat het prachtig samen:
God zal zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.