Ik ga op (levens)reis en ik neem mee…

05
mrt

1 Johannes 4 : 7 – 21

Wat doe je in je (levens)koffer? Je gaat een weg door het leven, allerlei levensfasen ga je door. Op die weg heb je reisgenoten. Als ouders ben je reisleiders, maar je kinderen worden ook steeds meer reisgenoten.
De doopouders gaan een koffertje klaarmaken voor hun kindje, in de hoop op een goede reis. Wat stop jij erin?

Vanmorgen ontvangen ze van de Here Jezus de doop mee op hun levensreis. En van alles wat een kind kan krijgen is dat wel het mooiste.

  • God de Vader zegt: Ik heb je gewild, gemaakt (naar mijn beeld), Ik ken je en heb je ervoor bestemd om in een relatie van liefde met mij te leven.
  • God de Zoon zegt: Ik ben bewogen om je pijn, Ik heb geleden voor jouw schuld en zonden en jij mag altijd uit genade leven. Ik heb jou lief en vraag je uit mijn liefde te leven.
  • God de Geest zegt: Ik wil jou vernieuwen. Ik wil je vrijmaken van de machten van het kwaad. Ik wil jou steeds nieuw perspectief en hoop bieden, ook als je geen uitkomst ziet.

Die doop in de naam van de Vader, Zoon en Geest mag altijd in de reiskoffer blijven zitten. Je leeft onder Zijn zegen. Wees een zegen! God wil ook jouw Reisleider zijn.