‘Ik ben de alfa en de omega…’

20
nov

Openbaring 1 : 4 – 18

Het zijn maar enkele woorden waar we op deze gedachteniszondag bij stilstaan: ‘Ik ben alfa en de omega (de A en de Z), de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ God is Degene die de oorsprong is van alles wat is en Degene in wie alles zijn bestemming vindt. In de Openbaring zegt ook Jezus Christus dit van zichzelf. Hij is de A en de Z!

Voor de meeste westerse mensen is de oerknal de A. En de Z is ijskoude, dode planeet in een uitgestorven heelal. Daartussen spellen zij het woord ‘evolutie’. De mens is voor hen niet veel meer dan een slim dier. Het is een beklemmend verhaal, waarin hoop en liefde niet werkelijk een plek hebben. 

Daar tegenover de Bijbel. Een groot Schrijver neemt de pen en schrijft een verhaal met een begin, een einde, een plot. En wij zijn de letters daarin. Ineens verliest de eindeloze ruimte zijn beklemming. Ineens zijn er liefdevolle, machtige handen om ons bestaan. Ineens leven we in een prachtig verhaal.
Is dit niet te mooi om waar te zijn? Is deze wens niet de vader van de gedachte? Maar dan is daar Jezus en het getuigenis van en over Hem. Een betrouwbaar getuigenverslag vertelt van het wonder van zijn leven, zijn sterven en… zijn opstanding! God ís binnengekomen in ons bestaan en wij hebben alle reden om te gaan leven in het verhaal dat Hij schrijft: liefdevol, vergevend, barmhartig. 

We leven in het verhaal dat God schrijft. De A dat is God die zegt: ‘Er moet licht zijn en er was licht!’ De Z is God die zegt: Zie, Ik maak alle dingen nieuw!’ In dat perspectief mag je leven, mag je sterven, mag je je geliefden aan de dood toevertrouwen. 
De Vader, de Zoon en de Geest zij eer, tot in alle eeuwigheid!