Houvast

10
apr

Job 42:1-6
Ds. W. van Herwijnen (Zwijndrecht) 

De catechismus is belangrijk in de geloofsleer. Niet minder belangrijk is het om een lerende houding te hebben, zoals Job.

Zondag 1 beschrijft wat onze houvast is als alles wegvalt. Het is geschreven in een tijd die lijkt op deze tijd met IS; een tijd waarin Jan de Bakker en Guido de Bres geëxecuteerd werden vanwege hun geloof. Een groot getuigenis overleefde echter!

Hoe kun je de dood van een kind rijmen met de geloofsbelijdenis? God stelt een grens aan het verderf van Job. Satan mag niet zijn leven nemen. God is op zoek naar mogelijkheden om ons in te zetten voor Zijn werk. En dat werk zal hij zegenen. Laten we bidden: waar ligt uw zegen, waar ligt uw werk voor mij? We komen er niet uit waarom God nare dingen toelaat in ons leven. Ook Job niet. Maar God neemt Job aan de hand, zodat Job het kan dragen. Hij krijgt een handwoord – geen antwoord. 

Job wordt uiteindelijk rijker dan daarvoor, maar daar heeft hij zijn eerste kinderen nog niet mee terug. Verdriet is er en blijft, maar God deelt daarin en voorziet. God geeft ons zijn Geest, als handwoord voor onze vragen!