‘Houd Mij niet vast…’

08
apr

Joh. 20:17
Ds. Jan Mudde

We kennen allemaal: mensen, momenten of tijd die we niet los willen laten. We kunnen het ons dus wel voorstellen dat Maria Magdalena Jezus vastklampt. Maar Hij zegt: houd me niet vast! 

Maria kende Jezus goed; hij had haar genezen van 7 boze geesten en ze was er altijd bij als Jezus optrad. Ze was er ook bij toen Jezus stierf en toen zijn lichaam in het graf gelegd werd. Toch herkende ze hem niet. Tot het moment dat Jezus haar bij haar naam noemt. En ze antwoordt: rabboeni! (mijn meester). Maar Jezus kapt de vreugde af: ‘houd me niet vast’. Waarom moeten we steeds weer loslaten wie en wat ons dierbaar is? 

Pasen is meer dan een wonderbaarlijke terugkeer van een mens uit de dood, meer dan een ongedacht weerzien. Het is een schakel in een enorm plan van God. Maar Maria Magdalena ziet dat grote verband niet; ze ziet Jezus te menselijk, te persoonlijk, te kleinschalig. Dus opent Jezus haar ogen voor de ware proporties van Pasen. ‘Ik ben in transitie’, zegt Jezus in andere woorden. zijn Vader is dankzij zijn werk niet minder ónze vader. ‘Mijn broers en zussen’ noemt Jezus ons. Een schakel in Gods plan is Maria, zijn de leerlingen, zijn wij… `ik ben niet alleen voor jou gekomen Maria, ik ben teruggekomen om mijn werk voort te zetten’. Jezus is op weg naar de Vader. 

Houd mij niet vast… Wat heeft het ons te zeggen over vasthouden? Je wilt het liefst de lente vasthouden, je jeugd, innig geliefden… Maria moest leren het wijdere verband te zien. De proporties van Jezus’ weg en werk. Van het verband waarin ze zelf leefde. Toen ze dat zag kon ze zijn voeten loslaten. En dat kan ons helpen los te laten wanneer dat moet. Het kan ons helpen om datgene wat we bezitten, te zien alsof we het niet bezitten. Om niet te treuren als mensen die geen Trooster hebben. We hoeven niet bang te zijn voor het verglijden van de tijd, zelfs niet voor de laatste vijand – de dood. Jezus is groter en hard op weg om deze wereld uit de duisternis te leiden naar zijn Licht en heerschappij. Dat kan helpen om los te laten. Christus’ toekomst is onderweg!