Het optreden van Jezus in Nazareth

20
feb

Dhr. Maarten van der Veer
Lucas 4:14-30

Na 40 dagen in de woestijn weet Jezus “Ik ben God’s woord”. Hij is de vervulling van onze diepste verlangens. Tegelijkertijd roept dit soms verzet op en vraagt dit een vol vertrouwen van ons in Hem.

Verlangen
Naar een wereld waar alles goed is. Jezus komt ook naar ons toe. En hij zegt: “Bij Mij vind je vrijheid, herstel, vergeving en een nieuw leven!”

Verzet
Maar geloof je Hem zomaar? Of vraag je soms eerst een wonder van Hem? God gaat zijn eigen weg. God doet niet op commando een wonder. Wij moeten ons aan Hem aanpassen. Telkens weer moet je dan een stap in Zijn richting zetten en Hem vertrouwen.

Vertrouwen
Er gebeurt zoveel rottigheid in de wereld. Kan ik God wel echt vertrouwen? Het is soms lastig om God alle ruimte in je leven te geven en hem blind te vertrouwen. Daarom spreekt Jezus ons wantrouwen aan. Hij spreekt dit verzet uit liefde aan. Jezus lijdt aan ons verzet. Maar hij blijft trouw. Daarom kun je hem vertrouwen. Ook als je geen wonder ziet in je leven. Je kunt hem vertrouwen want hij heeft alles voor je gegeven op Golgotha. Na drie dagen staat Hij op. De gekruisigde en opgestane Heer komt naar je toe. 

Hij zegt: “Ik ben bij je. Vandaag en morgen. Ik maak alles goed. Vertrouw je mij en laat je mij jouw leven leiden?”