Het is beter te geven dan om te ontvangen

19
feb

Ds. Scheltens, Lunteren

Handelingen 20:31-38

Jezus zei ‘Het is beter om te geven dan om te ontvangen’ zo schrijft Paulus. De uitspraak past helemaal bij het beeld van Jezus als de goede Herder en bij het ‘nieuwe’ gebod: Heb elkaar lief! Dat is het evangelie van Jezus Christus in één zin. 

Paulus praat de gemeente niet naar de mond, maar spreekt uit zijn hart. Het evangelie van de genade heeft hij verkondigd: dat je niet op je daden wordt beoordeeld maar dat het recht bij God op een andere manier werkt: door Jezus Christus.

Men is verdrietig dat Paulus weggaat. Hij was een identificatiepersoon, je kon je aan hem spiegelen. Tranen dus in Efeze bij het afscheid. Ze hebben veel te danken aan Paulus. Efeze was voorheen onderworpen aan de goden. Toen kwam het evangelie: je hoeft je helemaal niet op te offeren; Jezus heeft het al volbracht.

Wees waakzaam! begint Paulus. Het evangelie van de genade kan zomaar tussen je vingers door wegglippen. Wees waakzaam! 

Heb je de kieswijzer al ingevuld? Deze is gebaseerd op standpunten, niet op uitgangspunten. Waar komen je standpunten vandaan? Hoe verhouden ze zich tot dat uitgangspunt van Jezus: Het is beter om te geven dan te ontvangen? Jezus zegt dit ook over zichzelf: ‘zoals Ik me heb gegeven’. Niemand heeft mijn leven gegrepen, ik heb het gegeven voor de schapen, zegt Jezus. God is voorgegaan in het geven, opdat wij kunnen ontvangen. Zodat wij ook liefdevol, vrijgevig, hulpvaardig, goedgunstig, vriendelijk, trouw, gunnend kunnen zijn. Ga met God en Hij zal met je gaan, dat is de sfeer nu bij de haven van Efeze. 

Hoe verhoudt zich jouw standpunt tot het uitgangspunt van Jezus? Die vraag is niet oubollig, maar springlevend. Hij kan ons motiveren om dicht bij Jezus te blijven.