Het geschenk van de waarheid

11
feb

Joh 1:1-18

Ds. Jan Mudde

In het Oude Testament wordt de glorie van God zichtbaar op verschillende manieren. Wat is het meerdere van Jezus? Een alternatieve vertaling van het tekstgedeelte van vandaag legt de nadruk op de Waarheid. Mozes gaf het geschenk van de wet, Jezus is het geschenk de Waarheid. Waarheid, dat is de werkelijkheid van God die in Jezus openbaar wordt.

In onze samenleving bestaat een crisis van de waarheid. De waarheid wordt veracht, bijvoorbeeld door ‘fake news’ (hetgeen van alle tijden is overigens). ‘De waarheid struikelt op straat’, schrijft Jesaja 59.

Maar ook het woord ‘waarheid’ zelf zit in het verdachtenbankje. Er zijn feiten, maar verder zijn er meningen, opvattingen en geloofsovertuigingen. Die kunnen niet als waarheid geclaimd worden. De waarheid claimen is zelfs verdacht, omdat het heel vaak onderdrukkend en respectloos uitpakt. Christenen zijn daar mede schuldig aan, doordat ze in naam van de waarheid dingen gedaan hebben die haaks op de Waarheid staan!

Kunnen we nog wel geloven dat er een waarheid is?

Johannes gebruikt het woord waarheid vrijmoedig. Het heeft glans zoals hij erover schrijft. Hij zag Gods glorie in Jezus, de Waarheid. Voor Hem kun je heilig ontzag hebben, maar je hoeft geen angst voor hem te hebben. Die waarheid is een genadige en liefdevolle waarheid. 

Probeer in Jezus Christus de glans van het woord waarheid weer te ontdekken. We kunnen verward zijn door allerlei ontwikkelingen om ons heen. Laat die Waarheid tot je komen. Dan gaat het licht in de duisternis van je hart schijnen en komt de glans. Een groot cadeau van genade dat God aan je geeft. Ontvang het maar met open handen. Heb je dat al gedaan? Geniet ervan!