Goede werken

28
mei

Mal 3:6-12, Zondag 24

Ds. Ezinga, Lunteren

Hoe verhouden genade en goede werken zich tot elkaar? (Goede daden zijn overigens niet per definitie goede werken. Goede werken hebben een geloofsmotivatie; gemotiveerd vanuit het verlangen om God ermee te eren).

Als we uit genade leven, moeten we dan nog wel goede werken doen? In Zondag 24 van de Catechismus wordt die verhouding tussen genade en goede werken duidelijk. De genade van God zou ons juist moeten motiveren om goede werken te doen. Goede werken, die God in feite zelf doet. In Filippenzen 2:13 lezen we: ‘want het is God die zowel het willen als het werken bij ons teweeg brengt, omdat het Hem behaagt’.

Goede werken horen bij je heiliging. Je bent bestemd voor de dienst aan God. De Heilige Geest is in staat om je te laten overwinnen. En door goede werken zijn we ook zeker van ons geloof. Goede werken hebben alles te maken met wat Jezus zegt in de bergrede; door goede werken zien andere mensen dat wij zijn veranderd. Dat we een licht zijn voor onze omgeving.

God wil die goede werken zegenen. ‘Beproef me maar eens’, zegt God in Maleachi. God belooft ook elders: geef en u zal gegeven worden. 

Maar: een beloning, is dat wel gepast? Waarom zouden goede werken beloond moeten worden? 

Het is geen kwestie van verdienen, maar van ‘ontvangen, ondanks…’. Een beloning als een aardse motivator voor ons om nog meer ons best te doen.

Moge God u zegenen, want dit is echt heel erg belangrijk voor christenen in deze tijd.