Gods enorme geduld… Gods verschrikkelijke haast

11
dec

2 Petrus 3 : 8 – 9

Jiska Ouderkerken vroeg: ‘Wanneer komt Jezus weer terug?’ Het is een vraag die in de eerste eeuw al gesteld werd. Sommige christenen stelden de vraag spottend, anderen aangevochten of onderzoekend. De laatsten geeft Petrus uitvoerig antwoord.

Ten eerste zegt hij: voor de Heer is één dag als duizend jaar… In deze uitspraak klinkt door dat onze tijdberekening niet op God van toepassing is. De 2000 jaar die voor ons sinds Christus’ komst verstreken zijn, zijn voor God als 2 dagen! Dus als wij zeggen: ‘O, Jezus, wat duurt het onnoemelijk lang voor U komt!’, dan moet je jezelf afvragen: wat is lang voor God? 

Maar Petrus zegt ook: één dag voor Hem is als duizend jaar voor ons (Dat betekent dat voor God sinds het jaar 0 niet 2, maar ongeveer 266,5 miljard dagen verstreken zijn!). Daarmee troost en bemoedigt hij. Zou je op grond van de eerste uitspraak kunnen denken dat God alle, alle tijd heeft – de tweede laat zien dat het God ook veel te lang duurt! De tijd kruipt voor Hem nog veel meer dan wanneer wij op de uitslag van de dokter wachten. De Here wil niets liever dan nu terugkomen. Elk moment is er één te veel. Hij ziet ons lijden, Hij ziet ons wachten en Hij wil niets liever dan komen, zo spoedig mogelijk.

Maar waarop wacht Hij dan nog? Petrus zegt: Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Gods bewogenheid en genade maken dat Hij (vol ongeduld) wacht: zoveel mensen die Hij nog de kans wil geven Hem te leren kennen en uit zijn liefde te gaan leven (misschien wacht Hij wel op jou)!Maar Hij komt… Zo spoedig als maar kan. Hij werkt er aan, elk moment.