Er zit meer in je dan je denkt

04
dec

Rechters 6 en 7

Gideon is niet iemand die overloopt van zelfvertrouwen. Hij is heel voorzichtig en is zelfs bang als hij hoort wat hij moet doen. Hij vraagt God om een teken, maar liefst tot drie keer toe. Het verraadt zijn onzekerheid. God kent Gideon, blijkt ook uit de extra handreiking van God in de vorm van de droom die een Midjaniet had en die Gideon te horen kreeg. Ook als zijn eerste opdracht slaagt, blijft Gideon onzeker; hij schrikt van zijn eigen dapperheid. Hij vraagt opnieuw om een teken. Gideon gaat een heel proces door om uiteindelijk de leider te worden die God in hem ziet.

Ook wij mogen een proces doorgaan om het beste uit ons te laten halen door God. Hij wil ons herscheppen naar het beeld van Jezus Christus. Misschien gedraag jij je net als Gideon naar je kleinheid. Maar ook in jou zit meer dan je denkt. Hij wil dat eruit halen. Met zijn Woord, met zijn Geest, door je medemens heen. Ook omstandigheden waarin je terecht komt kunnen iets met je doen in die wisselwerking met God. 
Misschien zit er een profeet in je, een heel toegewijde dienaar, of een dappere held, een vrijmoedige getuige, of iemand die heel nederig kan zijn. God kan en wil dat eruit halen als je ervoor open staat, zoals Gideon. Dat is krachtig leven. Wat kan er in jou zitten dat God er uit zou willen halen? Ga het avontuur maar aan!