‘En hij geloofde’

01
apr

Joh 20:8
ds. Jan Mudde

Hoe komt iemand tot het geloof dat Jezus is opgestaan? En maakt het verschil?
Nou en of! We krijgen daarmee een heel ander perspectief op ons eigen bestaan.

Onze inspanningen zijn geen druppel op een gloeiende plaat, maar zaad in de akker; het is wachten op de oogst. Je begraaft bijvoorbeeld iemand ook heel anders als je overtuigd bent van Jezus’ opstanding. Maar hoe kom je tot die overtuiging?

Petrus onderzocht het graf en zag het hoofdwindsel. Omdat de doeken daar zo lagen, kon het niet zo zijn dat het lichaam van Jezus weggehaald was; dan zou alles weggehaald zijn. Hij ziet een lege cocon, zoals van een rups die tot vlinder getransformeerd is. 

Hoe kwam Johannes tot het paasgeloof? Door stappen te zetten, namelijk door naar het graf te gaan en vervolgens door aandacht te schenken aan de details; te zien hoe de windsels daar lagen. En tenslotte door daaraan een conclusie te verbinden: de Heer is echt opgestaan!

Johannes heeft met veel detail geschreven om een betrouwbaar getuigenis na te laten voor jou en mij. Hoewel er meerdere getuigen zijn, met verschillende accenten in hun verslagen, zegt iedereen: de Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen bemoedigt. Denk maar aan de cocon; zo transformeerde Jezus tot een nieuw leven en zo zal ook dit leven getransformeerd worden tot een heel nieuw leven. En denk maar aan het beeld van boomwortels; de kracht van het leven breekt door asfalt en stenen heen. 
Sta op, een morgen ongedacht – Gods dag is aangebroken!