Een vacature vervuld!

25
dec

Lucas 2

Ds. Jan Mudde

Naast het grote nieuws van Kerst is er ook kleiner nieuws. Afgelopen jaar kwamen er bijvoorbeeld 100.000 vacatures bij; goed nieuws voor degenen zonder werk. Je komt allerlei vacatures tegen, waarin een profiel geschetst wordt en eisen gesteld worden. Vacatures zijn niet altijd even makkelijk te vervullen, zeker niet als het om een veeleisende functie gaat. 

Het Oude Testament is zo dik omdat het in feite een complex vacatureproces is – een hemelse vacature. In de functieomschrijving staan grote thema’s: iemand die verzoening kan brengen, vrede,  liefde, die verlossing kan geven… De functie-eisen zijn niet minder groots, met eisen over het geven van volmaakte vrede en liefde, zelfopoffering, …. Er komen allerlei kandidaten langs. Maar niemand voldoet aan de eisen. 

‘Dan stap ik zelf in’, zegt God. ‘Als geen mens het kan doen, doe ik het zelf en geef ik mijn zoon’. 

De werkomgeving voor de hemelse vacature is niet zo mooi: vijandig, haatdragend, hardleers, doordrenkt van onbegrip, resulterend in de dood, geen overuren…

Met Kerst is een vacature ingevuld. Hij kan het, Hij wil het, Hij zal het doen. Daarom is het feest met Kerst. 

God is niet van een toverstafje, maar van de lange adem. Hij wilde eerst door mensen heen de wereld vernieuwen, maar hij vond niemand. Jezus vervulde de vacature.

Maar we is nog een vacature: in je hart. We hebben iemand nodig om ons anders te laten denken en handelen. Ook die vacature wil Jezus vervullen. Jezus is naar de wereld gekomen en nu is het de bedoeling dat jij naar Hem komt en hem in navolging van de herders aanbidt. Zodat Jezus niet alleen in een stal is geboren, maar ook in de stal van je hart: