Dromen, bidden, zaaien en maaien

30
okt

Psalm 126: 1-6
Ds. J. Schelling, ds. A. Boshuizen, ds. J. Mudde

a. Ik droom van wat God kan. Hij doet wonderen. Dat we hier vandaag met elkaar zitten en samen God eren, dat is er een van. Ik droom dat in 2040 alle Haarlemmers 10% van hun tijd, geld en energie geven aan de gemeenschap; aan mensen die het nodig hebben. En ik droom dat met Pasen 2017 jongeren uit onze kerken openbaar – op het plein, naast de fontein – belijdenis doen van hun geloof. De kracht van onze dromen is dat ze vertellen wat we verlangen, diep van binnen. Maar de schaduwkant is dat we soms wakker worden en beseffen dat we het niet kunnen. Maar God draait de zaken om. Geloven in wat God kan wil zeggen: wij ontdekken wat God doet in deze wereld. We zijn blij met wie we mogen zijn door Jezus Christus. Zo durven we krachtig te dromen. Wat als de wereld het weet, dat God wonderen doet?
Ik droom…
…dat wat God kan…
…de wereld laat juichen. Wat droom jij voor over 6 maanden? 

b. In een droge rivierbedding bidt het volk om regen, om nieuwe rivieren. Toen Jan en Kees vergeten waren waar hun vriendschap om draait, kregen ze ruzie. Ze hadden het nodig om te luisteren, om na te gaan denken over zichzelf; niet langer schreeuwen over wat de ander heeft gedaan, maar stil worden en nadenken. Op hun manier ervoeren zij hoe God soms rivieren anders kan laten stromen. God wil nieuw water geven als we Hem daar om vragen!

c. Als je ziek bent, ben je meestal niet in één klap beter (al kan God wonderen verrichten). Het volk bad in de puinhopen van Jeruzalem om een ommekeer, maar kreeg die niet direct. Zaaien en oogsten, het gebeurt in de hele wereld. Je moet er voor werken, maar ook geduld hebben. Als er geen eten is, kunnen de zaden gegeten worden of gezaaid worden; een moeilijke keuze! God zegt tegen het volk: ik ga met jullie de weg van zaaien en oogsten; een weg die tijd vraagt. Maar je zult met gejuich maaien – zelfs als je met tranen zaait. Met tranen werd en wordt stilgestaan bij de vrijmaking, bij de verdeeldheid. Met tranen sta je soms ook in je persoonlijke leven. Christus heeft een roeping voor ons – bouwen aan Zijn rijk, maar soms kunnen we wanhopig worden. Dan die belofte: je zult met gejuich oogsten. Alles wordt nieuw; Zijn koninkrijk komt!