Doop en kruis

20
mrt

Lucas 23:33-43

Wat een contrast; de foto van een pasgeboren baby zoals Ian en het beeld van de kruisiging van Jezus. Maar er is een duidelijke verbinding: De doop zegt niet alleen hoe mooi en lief een mensenkind is, ook zegt de doop dat je gezien wordt en van waarde bent, zelfs als je minder mooie kanten van jezelf laat zien. 

Zelfs kleine kinderen zijn, hoe lief en innemend ook, niet altijd vol liefde. Maar je mag altijd opnieuw beginnen. Zoals de misdadiger naast Jezus, die niet meedoet aan het sarren en jennen van Jezus. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en bekent schuld. Kennen wij nog schuldbesef en schaamte? Zo niet, dan kan Jezus weinig voor je betekenen. Maar des temeer kan hij voor je doen als je je zonden erkent. ‘Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn’, zegt Jezus. 

Hoe diep een mens ook valt, je mag altijd opnieuw beginnen. Want hij droeg aan het kruis ook jouw schuld. En in de doop zegt God, dankzij het kruis: Je bent zo kostbaar voor me dat je mijn parel blijft, wat je ook doet, zegt of denkt.We krijgen een schitterend cadeau van vergeving om dat door te geven, dag aan dag, ook aan wie ons minder na aan het hart liggen.