Dienend leiderschap

02
apr

Joh. 13: 1-11

De inleidende zinnen van deze tekst verraden al iets over het belang dat Johannes toekent aan de voetwassing. Nu gaat Jezus zijn uiterste liefde betonen… De duivel gebruikt Judas om die uiterste liefde te weerstaan… Dit is waarvoor Hij naar de aarde is gekomen… En wat ‘dit’ is? Een schortje, een teiltje, een droogdoek. 

Het Woord is niet alleen maar mens, het is zelfs slaaf geworden.

Dit is zo ongerijmd, dat Petrus er niet van wil weten. 

Jezus wijst hem terug. Als wij het Hem niet toestaan ons zo in liefde te dienen, hebben we geen deel aan zijn heerlijkheid. Van deze slaaf, van deze dwaasheid moeten we het hebben. 

Dat is voor ons enorm confronterend, tegelijk is het overweldigend om zo bemind te worden. 

Er zit nog een laag in. Die van het voorbeeld. Het geestelijk leiderschap van Jezus’ leerlingen, zijn afgezanten, moet gekenmerkt worden door de dienende liefde waarin hun heer en meester voorging. Een uiterst revolutionaire kijk op leiderschap en ultiem relevant. Wat zou het een zegen zijn als wereldleiders en multinationals dat leiderschap vertonen. En ouders en docenten. 

Maar de praktijk is weerbarstig. Hoogmoed is niet voor niets de eerste van de zeven kardinale zonden in de katholieke kerk. Hoe kan die dienende liefde ooit volstrekt oprecht zijn? Alleen zo: als je het Hem, de Zoon van God, toestaat jouw voeten te wassen. Als je ontdekt dat je het van die liefde moet hebben. Dan kan het niet anders of de overweldigende macht van die liefde blijft niet zonder vrucht! 

Heb jij dat al ontdekt?