Deze wereld is niet ons huis

06
mrt

D. van Beek
1 Joh. 2:15-17

Door de eeuwen heen zijn mensen veranderd, doordat ze Jezus leerden kennen en Gods plan ontdekten. De impact die Jezus had op deze christenen, werd zichtbaar voor de mensen om hen heen. De kerk groeide. Hoe kwam dat? Wat kenmerkte hun leven? 

Eén van de kenmerken lijkt op het volgende voorbeeld:Stel je belandt op vakantie onderweg op een trekkerscamping. Dan zouden mensen gek opkijken wanneer je uit je auto een hoekbank, kruiwagen, bakstenen en cement zou halen. Dat doe je niet als je op reis bent. Je haalt een matje uit de auto, een slaapzak, misschien een biertje, maar niet veel meer dan nodig is om weer verder te kunnen. Zo leefden christenen door de tijd ook: als mensen die in deze wereld onderweg waren. Deze wereld was niet hun huis. Ze waren onderweg naar God.

Johannes schrijft daar ook over: “Heb de wereld (…) niet lief”. Daarmee bedoelt hij niet dat we mensen om ons heen niet lief mogen hebben. Ook bedoelt hij niet dat we niet mogen genieten van fijne dingen in deze wereld. Wat bedoelt hij wel? Dat legt hij zelf uit: “Alles wat in de wereld is: verlangens van je vlees, verlangens van je ogen en trots vanwege je bezit”. Verbind je hart niet aan die dingen, maar veranker je hart in Jezus.

– Je lichaam is van waarde van God, dus ga er voorzichtig mee om. Past de manier waarop je omgaat met je lichaam niet bij Jezus? Praat daar dan over met een ander, zodat je verandering kunt inzetten en je elkaar kunt opbouwen.- Verlangens van je ogen: Laat je hart niet vullen met allerlei begeerten. Wees tevreden met wat je hebt en wie je bent. Wees dankbaar voor wat God je heeft gegeven en dien God daarmee.- Trots vanwege je bezit: Laat je niet verleiden om schatten te verzamelen hier op aarde en daarop te vertrouwen in plaats van op God. Maar juist omdat we veel hebben, is dat soms heel lastig. 

Hoe kunnen we dat leren?
Tegenover de liefde van en voor de wereld staat in de tekst de liefde van God, die in ons is. Hij wil je helpen. Hij gaf ons zijn zoon, om onze slechte dingen samen met hem te laten sterven en ons nieuwe mensen te maken. Als we ons hart vullen met Zijn liefde, is er geen ruimte meer in het te vullen met liefde voor de wereld. Ga met zijn liefde deze week in. Blijf geen huizen bouwen, maar wees je bewust van je doorreis!