De schaamte voorbij

11
mrt

Rom. 1:1-17

Naar de preek van ds. K. van As

We schamen ons allemaal wel eens. Dat wordt pas een probleem als we denken dat we niet goed genoeg zijn, niet deugen. We kunnen proberen onszelf en anderen ervan te overtuigen dat we wel deugen, maar dat (zelfrechtvaardiging) is een hele opgave. Dat kan zelfs een burn-out opleveren.

Er is eigenlijk maar één manier je te rechtvaardigen, zegt Paulus. Ook als het je allemaal wel goed gaat, als je succesvol bent. God ziet mensen die geloven als rechtvaardigen. Eerherstel vinden we niet door onszelf te verheffen, maar door het besef te komen dat we geen gerechtigheid van onszelf hebben maar dankzij Jezus Christus. En daarom is het zo belangrijk dat we ons niet schamen voor het evangelie.

Laten we niet te trots zijn om te leven uit genade, want wat doen we Hem en onszelf dan tekort! We zijn één geworden met elkaar en bovenal met God. We zijn gerechtvaardigd! Jezus Christus schaamt zich niet voor ons, integendeel. We zijn kinderen van God en daarin ligt onze eer.

‘Allen werden vervuld van de Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God’, lezen we in Handelingen en dat mag ons inspireren. Laten we bidden tot de levende God dat hij ons vervult met de heilige Geest en ons laat spreken in vrijmoedigheid. Niet om vervolgens achterover te gaan leunen omdat het niet zou uitmaken wat we doen (want dat doet het wel degelijk!), maar om krachtig te leven uit genade en Hem te verkondigen.