De sabbat

18
jun

Exodus 31:12-17, Kolossenzen . 2:6-17

Over de vraag hoe je tegen de zondag aankijkt is keihard gestreden in de kerk. Over en weer zijn zware verwijten gemaakt. Degenen die voor een strikte zondagsheiliging zijn, doen dat op grond van het vierde van de tien geboden. De sabbat wordt gefundeerd in het rusten van God op de zevende dag. Die is dus van blijvende betekenis.

Dat de zondag niet de laatste, maar de eerste dag van de week is, heeft vervolgens een even logische als mooie verklaring: Jezus werd op de eerste dag van de week opgewekt en zo is de zondag de dag van samenkomst geworden voor christenen (zie al Handelingen 20:7). 

Moeten we zondag dan als een verschoven sabbat zien? 

Nee. Verbonden hebben in de Bijbel een teken, zoals de regenboog of doop tekenen zijn. De sabbat is het teken van het verbond dat God met Israël sloot (zie bijv. Exodus 31:16-17). In het Nieuwe Testament wordt nergens aan christenen gevraagd de sabbat te heiligen. Alle geboden komen terug in het Nieuwe Testament, behalve het sabbatsgebod. ‘Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus’ (Kolossenzen 2:16-17). De sabbat in het Oude Testament verwijst naar Jezus Christus en is in Hem vervuld. Nu Hij er zelf is, is die schaduw niet interessant meer. 

De zondag is dus een gewone dag, geen verplaatste sabbat. Let er daarom op niet te oordelen of te veroordelen als het gaat om invulling van de zondag. Paulus schrijft in Romeinen 14 dat we elkaar moeten respecteren, ook als het gaat om de invulling van de zondag. 

Wat zonde dat er zoveel strijd is – en is geweest – over de zondag. Wat Paulus bepleitte, is daarmee geen recht gedaan.

Dus alle winkels open op zondag? Ook op zondag werken? Nee, dat is niet de boodschap. Het vierde gebod getuigt ook van Gods wijsheid. Een aparte rustdag is nodig om samen met anderen God groot te maken, om gevoed te worden. Een aparte rustdag is nodig om te voorkomen dat mensen werkslaven worden. We mogen leven uit genade.

Zoek Zijn rust, wees zuinig op de zondag. Dat maakt de zondag echter geen ‘heilige dag’. Niet de zondag is heilig, maar de eredienst is heilig! 

Wat een HEERlijke dag!