De mens en klimaatverandering

15
okt

Openbaring 8,9,14
Ds. Jan Mudde

In Openbaring 8 en 9 gaat het luchtalarm af o.a. in de vorm van verschrikkelijke (natuur)rampen die op de aarde afkomen. Het alarm gaat af, want God confronteert ons met zijn oordeel over afgoderij en onrecht en het naderende oordeel.

Als we kijken naar de tekenen van deze tijd – ontbossing, overbevissing, klimaatverandering – dan krijg je de indruk er midden in te leven. NB, deze rampen komen niet als een noodlot op ons af; we roepen ze over onszelf af door onze levensstijl en de keuzes die we maken. Hoe reageren we er op?

  • Allereerst door een integrale benadering van het kwaad waaraan wij mensen ons schuldig maken. In Bijbels licht is de klimaatcrisis niet alleen een gevolg van onze uitbuiting van de aarde, maar niet minder van onze afgodsdienst en goddeloosheid in het algemeen. Bekeer u, vrees God!
  • Dan vol vertrouwen en hoop. Openbaring predikt juist dat God door alles heen zijn plan volvoert.
  • Tot slot moeten we niet fatalistisch reageren, of juist optimistisch of sceptisch, maar vanuit onze door God gegeven verantwoordelijkheid voor de aarde en het liefdegebod. Wij zien de tekenen der tijden, maar weten niet wanneer het einde komt. En al zouden we dat weten, dan nog zouden de bekende woorden ‘Als morgen de Messias terugkomt, zou ik vandaag nog een appelboom planten’, onze leidraad moeten zijn. En wat we van het liefdegebod kunnen leren is dat we oog hebben voor de enorme belangen van uitgerekend de aller-kwetsbaarsten: de armen der aarde en de toekomstige generaties die de aarde beërven zoals wij haar overgeleverd hebben. Laat dat bepalend zijn voor de concrete (en politieke) keuzes die we maken!