De intocht in Jeruzalem

28
feb

Luc 19: 29-40
(Lezing Zacharia 9 : 9-10,  Lukas 19 : 28-44) 

Dat Jezus met opzet als koning optreedt in dit gedeelte is opvallend. Steeds mijdt hij de indruk dat hij koning van Israël zal worden. Maar deze intocht regisseert hij opzettelijk en van begin tot eind als de intocht van de messiaanse koning. Waarom deze wending? 

Jezus wil nog een keer duidelijk zeggen wie hij is: Gods gezalfde koning. Hij legt een directe link met de profetie in Zacharia. “Nederig komt hij aanrijden op een ezel”.Jezus stelt ons hiermee voor een keuze. Stel je zou ter plaatse zijn. Hoe zou je reageren? Dat deze man niet goed wijs is, of dat hij is wie hij zegt te zijn? Zou je je jasje hebben uitgedaan en op de grond gelegd? 

Ook maakt Jezus duidelijk wat voor type koning Hij is. Hij gebruikt geen rijtuig met paarden, maar rijdt op een ezeltje. Het contrast met koningsfeesten zoals dat van de Sjah van Perzië in ’71 kan niet groter. Het is duidelijk; in Hem vallen alle stukjes op hun plek! 

Tenslotte kwam Jezus binnen als koning als een ultieme poging om Jeruzalem tot inkeer te brengen. In Lucas 13 zegt Jezus: “jullie zullen mij niet meer zien tot gezegd wordt: gezegend hij die komt in de naam van de Heer!” Dit wijst op Jezus’ wederkomst. Waarom zingen de leerlingen het dan nu? Vergissen ze zich? Jezus doet nog een ultieme poging om het hart van Jeruzalem te winnen. Ondanks alle afwijzingen is hij volhardend in liefde en tenslotte barst Jezus in huilen uit over het lot van de stad. 

Wat is jouw reactie op Jezus’ intocht? Doe je jas uit, spreid je jas voor die Heer. Hosanna voor de grote koning!