De Heiligheid van God en Zijn Genade

17
jun

Leviticus 21 verzen 21 en 22

Ds C. Bijman uit Arnemuiden

Dit Bijbelgedeelte behandelt de eisen die door God worden gesteld aan het priesterschap in het oude testament. In de tekst van vandaag lijken harde woorden gesproken te worden. Waarom toch die harde eisen om alleen ‘zonder gebreken’ in het priesterlijke ambt te mogen functioneren?

Dat heeft alles te maken met de Heiligheid van God: voor God is alleen het beste goed genoeg. Pas dan is iets “welgevallig” voor God; dan vindt God het goed. Daarom moet wie/wat dicht bij God komt volledig gaaf zijn. In deze eis in het Oude Testament ligt al de verwijzing naar Jezus besloten. Alleen Jezus is de volmaakte hogepriester en een vlekkeloos Lam. Jezus’ offer vormt de weg naar de Nieuwe Wereld die komen gaat. Alleen hij voldoet daarom aan de eisen in dit Bijbelgedeelte.

Overigens wordt daarnaast met de eisen in dit Bijbelgedeelte voorkomen dat alleen de gebrekkige zoon als priester wordt afgestaan en de sterke zoon op het land gaat werken. Hoe doen wij dat? Hoe verhoudt zich onze inzet van tijd en geld voor de kerk tot die voor aardse zaken?

Nee, de tekst van vandaag is geen aanzet tot discriminatie. Het richt ons op de Heiligheid van God. En laat ons beseffen dat wij alleen door God’s Genade en door Jezus Christus dicht bij Hem kunnen komen. We moeten het allemaal hebben van Zijn Genade.

Amen