De Geest van Waarheid

22
mei

Delen uit Joh. 14, 15 en 16

De leerlingen houden van Jezus en willen dat Hij bij ze blijft. Maar Jezus zegt juist: het is goed voor jullie, dan kan de Geest – de pleitbezorger, de helper – bij jullie komen. Op verschillende plekken in het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat de leerlingen Gods Geest nog niet hadden, want ze begrijpen heel veel acties en uitspraken van Jezus niet, ondanks de vele jaren onderwijs die Hij gaf. De Geest van de Waarheid geeft dit inzicht wel en zo kom je bij het hart van God. Drie opmerkingen over deze Geest:

– Jezus kwam naar de aarde en met zijn komst kreeg de wereld God te zien. Maar Jezus alleen is niet genoeg. De Geest van de Waarheid is nodig om meningen te kunnen onderscheiden van feiten. “Ik ben de Waarheid” zegt Jezus. De Bijbel is een ooggetuigenverslag, een betrouwbaar document. Jezus is een feitelijke waarheid! Ja, het vraagt geloof. Maar je hoeft niet goedgelovig te zijn om dit gelovend aan te nemen.
– Halleluja! In deze wereld die barst van de leugens, waarin het minder uitmaakt of je gelijk hebt dan dat je gelijk krijgt, is er Waarheid! De waarheid is niet dat je geboren bent in een wereld die geen zin heeft, de waarheid is dat Jezus Heer is!
– Jezus is volkomen transparant naar God toe. Jezus is geen encyclopedie die op elke vraag een antwoord heeft, maar Hij brengt je bij Gods hart, bij Gods liefde. Vragen en onderzoek zijn nooit verboden. De leerlingen stellen voortdurend vragen en dat mag. Dit kan dus nooit leiden tot een intolerante samenleving waarin alles voorgeschreven wordt. God is liefde, dat is de laatste waarheid. Laten we uit die waarheid leven en tot zegen zijn!