De duisternis aanwezig

01
mei

Openbaringen 12:6-12

In tegenstelling tot een veel gehoorde denkwijze uit onze tijd is de hemel in Openbaring 12 een realiteit die grote invloed uitoefent op het leven nu. Hoe dit bijbelgedeelte over de macht van het kwaad spreekt, staat echter veel dichter bij de werkelijkheid van onze wereld dan bijvoorbeeld de dromen van John Lennon in ‘Imagine’.

De duivel heeft verschillende namen en gezichten; de grote draak, de slang van weleer, duivel (diabolos, kwaadspreker – wat dat betreft is deze tijd van social media de ideale tijd voor de duivel), Satan (tegenstander, ook: aanklager – hij klaagt ook de mensheid aan bij God), ‘die de hele wereld verleidt’ (de mens is verleidbaar en daar maakt de duivel graag gebruik van). 

– Openbaringen 12 is niet misplaatst in deze wereld, maar staat er midden in. Het boort een dieptelaag in het mens-zijn aan waar het humanistische denken geen oog voor heeft.
– Gezonde opvoeding is belangrijk, maar daarmee krijg je het kwaad niet de wereld uit. Er zal met het menselijk hart iets gebeuren moeten, gebeden worden, opnieuw geboren worden. Schuil bij Jezus en schaam je het evangelie niet!
– Doe de wapenrusting van God aan. Je hebt een vijand die niet rust.
– Het is Hemelvaart geweest. Er is geen aanklager in de hemel, maar een advocaat, die zijn bloed heeft gegeven. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Over al je zonden is het bloed van Jezus gegaan, je bent verzoend met hem voor eeuwig. Hij regeert, Zijn toekomst komt!