Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Voor de Petrakerk in Heemstede, de Wilhelminakerk en Fonteinkerk in Haarlem zijn onderstaande vertrouwenspersonen actief.
Zij zijn te benaderen voor problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties.

Daarnaast bieden zij een luisterend oor aan hen die vragen hebben over of mogelijk zelf het slachtoffer zijn van vormen van machtsmisbruik, conflicten of intimidatie tussen (groepen) personen binnen de gemeente.
U kunt bij hen uw verhaal kwijt en samen zoeken naar de beste weg om te bewandelen.

Marie Ouderkerken06 20733193vp-vrouw@wilhelminakerk.nl
Sander van der Maarl06 42622114vp-man@wilhelminakerk.nl
Trudy Otten06 28939037vp-vrouw@fonteinkerkhaarlem.nl

Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (Het Meldpunt)

Ook bestaat de mogelijkheid een melding te doen bij Het Meldpunt.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier ook terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.
Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Neem (kan ook anoniem) contact op bij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties.
Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 81 08 01 17 (ma-vrij 09.00 – 17.00 uur)