Rekeningnummers

Voor donaties of betalingen zijn de volgende bankrekeningen beschikbaar.

 IBANt.n.v.
   
Kerk (algemeen)NL47INGB0000618810 of
NL43ABNA0841090084
Ned. Geref. Kerk Haarlem
   
DiaconieNL23ABNA0829803815Diaconie Ned. Geref. Kerk Haarlem
   
ZendingscommissieNL49INGB0005945044Zendingscommissie NGK Haarlem
   
Evangelisatiecommissie / SonriseNL71INGB0006261159Evangelisatiecommissie NGK Haarlem
   
Ziekenzorg* Haarlem-ZuidNL18INGB0002304707Ziekenzorg Geref. Kerken Haarlem-Zuid


*Ziekenzorg is een gezamenlijke activiteit van de Wilhelminakerk en de Pelgrimkerk.


Scipio-app

In onze kerk maken we gebruik van de Scipio-app. Via deze app is het onder andere mogelijk om de collecte te innen.
De app is te vinden in de App-store en de Play-store.

 

Collectebonnen

Door onze kerk worden collectebonnen uitgegeven en wel:

  • velletjes van 20 collectebonnen van € 0,60, dus € 12,00 per velletje of
  • velletjes van 20 collectebonnen van € 1,20, dus € 24,00 per velletje.

De collectebonnen kunnen worden besteld door overmaking op IBAN: 

  • NL47INGB0000618810 of 
  • NL43ABNA0841090084

t.n.v. Ned. Geref. Kerk Haarlem
onder vermelding van het aantal en het soort bonnen.

U kunt dan ’s zondags de collectebonnen afhalen bij het boekenrek in de kerk.