Rekeningnummers

Voor donaties of betalingen zijn de volgende bankrekeningen beschikbaar.

 IBANt.n.v.
   
Kerk (algemeen)NL47INGB0000618810 of
NL43ABNA0841090084
Ned. Geref. Kerk Haarlem
   
DiaconieNL23ABNA0829803815Diaconie Ned. Geref. Kerk Haarlem
   
ZendingscommissieNL49INGB0005945044Zendingscommissie NGK Haarlem
   
Evangelisatiecommissie / SonriseNL71INGB0006261159Evangelisatiecommissie NGK Haarlem
   
Ziekenzorg* Haarlem-ZuidNL18INGB0002304707Ziekenzorg Geref. Kerken Haarlem-Zuid


*Ziekenzorg is een gezamenlijke activiteit van de Wilhelminakerk en de Pelgrimkerk.


Scipio-app

In onze kerk maken we gebruik van de Scipio-app. Via deze app is het onder andere mogelijk om de collecte te innen.
De app is te vinden in de App-store en de Play-store.