Categorie: Preek door de week

Look up!

dhr. J.M. PrinsMatteüs 5: 1-17 Jezus verbindt in de Bergrede het oude en nieuwe testament. Net als in psalm 1 prijst Hij de mensen die in duisternis wandelen als gezegend. […]

Het optreden van Jezus in Nazareth

Dhr. Maarten van der VeerLucas 4:14-30 Na 40 dagen in de woestijn weet Jezus “Ik ben God’s woord”. Hij is de vervulling van onze diepste verlangens. Tegelijkertijd roept dit soms […]

Hierheen!

ds. J.A.C. Weij – KampenJesaja 55: 1-3 In dit bijbelgedeelte prijst Jesaja God’s boodschap als een marktkoopman aan. 1. Kom, eet en drink!Hij prijst geen spullen aan. Hij prijst het […]

Des te meer tijdens mijn afwezigheid

Ds Mudde1 Tessalonicenzen 2:7-12 en 17-20Filippenzen 2:12-16 In dit bijbelgedeelte voelt Paulus zich als een ouder die zijn kinderen voor het eerst achter moet laten om ze op eigen benen te […]

Gekozen met een doel

Daniel van BeekJoh 15:16 In de tekst van vandaag zegt Jezus: “Jullie hebben mij niet gekozen. Nee, ik heb jullie gekozen!”.Nog voordat je bestond, kende hij jouw naam. Hij ziet jou […]