Bezint eer gij begint

21
feb

Dhr. J.M. Prins, Haarlem
Luc. 14:25-35 

In tegenstelling tot de reclamefolders die op de mat vallen, doet Jezus geen loze beloften en is Hij wel eerlijk over wat het kost om Hem te volgen. Als je Mij wilt volgen, moet je eerst weten wat dat inhoudt, zegt Jezus. Zoals een bouwer eerst de kosten van het bouwen van een toren berekent voor hij gaat bouwen en een bevelhebber over een leger informeert naar vredesvoorwaarden voordat hij met te weinig manschappen ten strijde trekt. 

Wie mij volgt maar niet breekt met (…) zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn, staat in vers 26. Ook elders in Lucas en Matteüs zijn soortgelijke uitspraken te vinden. Jezus vraagt om je hart, zodat alles en iedereen verbleekt in vergelijking met je liefde voor Hem. Is Hij je grote liefde? Is Hij je echt alles waard?  

“Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen” zegt Jezus in Marcus 8.Je kruis dragen betekent niet dat je zware lasten moet dragen. Je kruis dragen is het doden van je ‘ik’. Het gaat om de heerschappij van God aanvaarden voor ons leven en eigenbelang aan de kant te zetten.  

Nu heb je de tijd nog om de vredesvoorwaarden op te vragen. Blijf niet wachten, want het is een strijd die je niet kunt winnen. En kijk niet alleen naar de kosten, maar ook naar de opbrengsten. Hij is meer dan de moeite waard!